Počet záznamov: 1  

Webový povodňový portál pre potreby samosprávy

  1. DANEK, Ladislav - FENCÍK, Róbert. Webový povodňový portál pre potreby samosprávy. In GIS.Ostrava 2012[elektronický zdroj] : Sborník sympozia.Ostrava.ČR,23.-25.1.2012. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě, 2012, s.nestr. ISBN 978-80-248-2546-5. V*210/1/2012