Počet záznamov: 1  

Výskyt vybraných mikropolutantov v rieke Torysa a definovanie ich dominantných zdrojov

  1. KOŽÁROVÁ, Bibiána. Výskyt vybraných mikropolutantov v rieke Torysa a definovanie ich dominantných zdrojov. 2018. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136310>

Počet záznamov: 1