Počet záznamov: 1  

Iluminácia historických a moderných dominánt

  1. KUBINSKÝ, Michal. Iluminácia historických a moderných dominánt. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 101 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=72103> E*