Počet záznamov: 1  

Webová aplikácia na návrh robustných regulátorov pre riadenie modulárneho servosystému

  1. GMITRO, Nikolaj. Webová aplikácia na návrh robustných regulátorov pre riadenie modulárneho servosystému. Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011. 63 s. Dostupné na internete: <http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71797> E*

Počet záznamov: 1