Počet záznamov: 1  

Database management

  1. SHEPHERD, John C. Database management : Theory and application. Homewood : IRWIN, 1990. 19,781,5,7 s. ISBN 0-256-07829-7. V*

Počet záznamov: 1