Počet záznamov: 1  

Možnosti zvýšenia odolnosti neevolventných ozubení na pitting

  1. KOPILÁKOVÁ, Beáta. Možnosti zvýšenia odolnosti neevolventných ozubení na pitting. 1. vyd. Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014. 121 s. ISBN 978-80-227-4184-2. J*

Počet záznamov: 1