Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Profesionalizmy v slovenskom lingvokultúrnom kontexte 21. storočia. Východiská lexikografického spravovania / aut. Oľga Orgoňová, Miloš Orgoň
  Orgoňová Oľga  Orgoň Miloš ; 037000
  Lingvokultúrna determinácia exiky v anglofónnom a slovenskom kontexte / . S. 167-180
  profesionalizmus stratifikácia jazyka lexikografické spracovanie
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok