Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Laboratórne a poloprevádzkové modelovanie čistenia odpadových vôd z deemulgačnej stanice Fagor Ederlan Slovensko, a.s. Žiar n/Hronom : Výskumná správa vypracovaná v rámci HZ 01/2011
  Bodík Igor ; C6290  Lehotská Soňa ; C6290
  Bratislava : STU v Bratislave FCHPT, 2011 . - 21 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

  Odznačiť vybrané:   0