Košík

  Odznačiť vybrané:   0
 1. Využitie MBR technológií pri odstraňovaní mikropolutantov z odpadových vôd a možnosti ich kombinácie s inými progresívnymi procesmi
  Mosný Michal ; 046290  Bodík Igor (škol.)
  2015
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101194
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

  Odznačiť vybrané:   0