Výsledky vyhľadávania

 1. World Congress on Engineering and Computer Science 2019 : WCECS 2019 : 22-24 October, 2019, San Francisco, USA
  World Congress on Engineering and Computer Science 2019 22.-24.10.2019 : San Francisco, USA.
  1. vyd.
  IAENG, 2019 Hong Kong . - 504 s.
  ISBN 978-988-14048-7-9
  ISSN 2078-0958
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  kniha

  kniha

 2. Statistics (the easier way) with R: an informal text on applied statistics / aut. Nicole Radziwill
  Radziwill Nicole 
  4. vyd.
  San Francisco: Lapis Lucera, 2015 . - 504 s.
  ISBN 978-0-692-33942-8
  matematika štatistika matematická
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0200
  kniha

  kniha

 3. Frank Lloyd Wright / ed. Peter Gössel
  Pfeiffer Bruce Brooks  Gössel Peter (ed.)
  Köln, Germany : Taschen, 2015 . - 504 s.
  ISBN 978-3-8365-5598-2
  architekti - Amerika otvorená kancelária openspace sakrálna stavba obytná budova projektová kancelária pôdorysy footprint family houses
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Frank Lloyd Wright

  kniha

 4. Český mrakodrap : Nejzajímavější výškové stavby 20. a 21. století / aut. Petr Vorlík
  Vorlík Petr 
  1. vydanie
  Praha : Paseka, 2015 . - 272 s.
  ISBN 978-80-7432-504-5
  architektúra česká Česko - 20. storočie výškové stavby konštrukcia Czech architecture 20th century skyscrapers pôdorysy footprint
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  Český mrakodrap

  kniha

 5. Fyzika a etika III. Fyzika a etika v interkultúrnom dialógu : Zborník štúdií z konferencie s medzinárodnou účasťou, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, 4.9.2008
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2009 . - 222 s
  ISBN 978-80-8094-504-6
  etika vedy prírodné fyzika
  brožúra
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha

 6. Information security. 11th International conference. ISC 2008 : Proceedings. Taipei, Taiwan. 15.- 18. Sep. 2008 / Ed.: Wu, T.-Ch. et al.
  Wu Tzong-Chen (ed.)  Lei Chin-Laung (ed.) Rijmen Vincent (ed.) Lee Der-Tsai (ed.)
  Berlin : Springer Verlag, 2008 . - 504 s
  ISBN 978-3-540-85884-3
  bezpečnosť počítačových systémov počítačové siete zabezpečenie dát ochrana dát verejné kľúčovacie systémy kryptoanalýza kryptografia elektronický obchod elektronický podpis
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0001
  kniha

  kniha

 7. Biofuels, Solar and Wind as Renewable Energy Systems : Benefits and Risks
  Pimentel David (ed.) 
  London : Springer Verlag, 2008 . - 504 s
  ISBN 978-1-4020-8653-3
  obnoviteľné zdroje energie slnečná energia veterná energia biomasa
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0010
  kniha

  kniha

 8. Jak vyzrát na Microsoft Exchange Server 2007 : Správa, konfigurace, upgrade
  Walther Henrik 
  Brno : Computer Press, 2008 . - 504 s
  ISBN 978-80-251-2003-3
  operačné systémy programové systémy počítačové siete Windows
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Velký počítačový slovník : Výklad pojmů, výrazů a zkratek z počítačové terminologie
  Nádběla Josef 
  2.vyd.
  Kralice na Hané : Computer Media, 2006 . - 504 s
  ISBN 80-86686-56-6
  slovník výkladový
  slovník vecný
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  Velký počítačový slovník

  kniha

 10. Operační zesilovače
  Dostál Jiří 
  Praha : BEN - technická literatura, 2005 . - 504 s
  ISBN 80-7300-049-0
  operačné zosilovače
  učebnica
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0101
  Operační zesilovače

  kniha