Výsledky vyhľadávania

 1. Inducing and controlling magnetism in the honeycomb lattice through harmonic trapping potential / K Baumann, A Valli, A Amaricci, M Capone
  Baumann K.  Valli A. Amaricci A. Capone M.
  arXiv.org : . 8 Feb 2019 (2019)
  elektronické dokumenty
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
  Knap Michal ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144136
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Návrh uplatnenia princípov controllingu v systéme manažérstva nákladov priemyselného podniku
  Sorát Matúš ; 064000  Talnagiová Viktória (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143638
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh zlepšenia procesov implementácie controllingu logistiky v spoločnosti Faurecia Automotive Slovakia s.r.o., Odštepný závod Seating Trnava
  Nádašský Andrej ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143628
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Návrh zlepšenia aplikácie preferenčných kalkulácií ako nástroja finančného controllingu v podniku ZF Slovakia, a.s.
  Maturkanič Libor ; 064000  Baran Dušan ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143626
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Návrh optimalizácie spôsobu obstarania výrobného materiálu v podniku ZF Slovakia a.s.
  Bubák Branislav ; 064000  Talnagiová Viktória (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143601
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Návrh laboratórneho modelu systému riadenia vzdialenosti VN elektród v systéme Plasmabit
  Majkút Marek ; 020010  Garan Martin ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145307
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Návrh na systémové zlepšenie využitia personálneho kontrolingu vo vybranom priemyselnom podniku
  Mičeková Dominika ; 064000  Holeček Jaroslav ; 064000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : I-PPP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143726
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Energy savings in residential buildings with controlling of interior temperature
  Kurčová Mária ; 010290 
  EXPRES 2019 : . CD ROM, s. 19-22
  heating controll heat saving vykurovanie regulácia úspora tepla
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Spectro-electrochemical toolbox for monitoring and controlling quinone-mediated redox-driven molecular gripping / aut. Jovana Milic, Thomas Schneeberger, Michal Zalibera, Francois Diederich, Corinne Boudon, Laurent Ruhlmann
  Milic Jovana V.  Schneeberger Thomas Zalibera Michal ; 045210 Diederich Francois Boudon Corinne Ruhlmann Laurent
  Electrochimica Acta . Vol. 313, (2019), s. 544-560
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok