Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov - prípadová štúdia
  Sánka Imrich ; 010290 
  Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou : . CD-ROM, s. 97-104
  energetická bilancia kvalita vnútorného vzduchu tepelná ochrana budov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Environmentálne hodnotenie kvality vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch
  Sánka Imrich ; 010290  Kubica Matej ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, č. 2 (2019), s. 46-50
  vnútorné prostredie kvalita vzduchu tesnosť budovy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Indoor environmental quality in a nearly zero energy building during winter season
  Sánka Imrich ; 010290  Stutterecker Werner Schoberer Thomas Petráš Dušan ; 010290
  EXPRES 2019 : . CD ROM, s. 111-115
  indoor air quality nearly zero energy building indoor environmental quality
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Produkcia vysokohodnotných fermentovaných bioproduktov z rôznych rastlinných materiálov / aut. Ondrej Slaný, Tatiana Klempová, Slavomír Marcinčák, Milan Čertík
  Slaný Ondrej ; 044000  Klempová Tatiana ; 044000 Marcinčák Slavomír Čertík Milan ; 044000
  Hygiena alimentorum XL: Bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít : . S. 100
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Mikrobiologická kvalita syrov s ohľadom na prítomnosť Geotrichum candidum
  Mikušová Dominika ; 040270  Koňuchová Martina ; 043360 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.24. potravinárstvo ; Študijný program : I-VHKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143193
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Posúdenie a optimalizácia vnútorného prostredia vybraných priestorov Stavebnej fakulty STU a Študentského domova Jura Hronca
  Titková Zdenka ; 010290  Krajčík Michal ; 010290 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.4. pozemné stavby ; Študijný program : I-TZB

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138226
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Riešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.
  Silná Sláva ; 010160  Stankoci Ivan ; 057170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 6.1.11. krajinárstvo ; Študijný program : I-KKP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146501
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Sledovanie kvalitatívnych vlastností radenia manuálnej prevodovky pomocou silovo poddajného robota
  Buday Marek ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 62 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144512
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 9. Kontrola kvality výrobného procesu
  Harman Peter ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  2019
  FEI ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 49 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137631
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 10. Pramene v zásobovaní vodou Podtatranskej oblasti
  Plichtová Natália ; 010280  Ilavský Ján ; 010280 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137278
  bakalárska práca
  kniha

  kniha