Výsledky vyhľadávania

 1. Efektívna implementácia nelineárneho prediktívneho riadenia pre systémy s rýchlou dynamikou
  Zatkalík Dominik ; 010220  Gulan Martin ; 020020 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152262
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Numerické modelovanie lavíny
  Žeravý Michal ; 010220  Frolkovič Peter ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153794
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Numerické riešenie rovnice advekcie pomocou lokálne zjemnených sietí
  Gedajová Michaela ; 010220  Frolkovič Peter ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152260
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Riešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membrán
  Baránková Lucia ; 010220  Tomek Lukáš ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152191
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
  Čavarga Martin ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=159445
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Prirodzené siete hlbokého učenia na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000
  Ožvat Aneta Alexandra ; 010220  Mikula Karol ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153749
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Modelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarov
  Malinaričová Tatiana ; 010220  Ambroz Martin ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152259
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Automatické segmentačné metódy biologických dát
  Somorovská Mária ; 010220  Krivá Zuzana ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151215
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.
  Sekerešová Martina ; 010220  Handlovičová Angela ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : I-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=152261
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Porovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvéroch
  Linkeš Milan ; 010220  Minarechová Zuzana ; 010220 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2020 ; Študijný odbor : matematika ; Študijný program : B-MPM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=156541
  bakalárska práca
  kniha

  kniha