Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS - návrh novej koncepcie CNC zariadenia / Jozef Zajac, Darina Dupláková, Svetlana Radchenko, Ján Duplák, Vladimír Simkulet, Róbert Poklemba
  Zajac Jozef  Dupláková Darina Radchenko Svetlana Duplák Ján Simkulet Vladimír Poklemba Róbert
  ARTEP 2020. Automatizácia a riadenie v teórii a praxi . S. 33-1 - 33-7
  článok zo zborníka
  (1) - učebnica
  článok

  článok

 2. Modifikácia reznej platničky pre obrábanie kaleného hriadeľa a držiaka nástroja vo vybranom podniku
  Beliansky Marek ; 063000  Bučányová Marcela ; 063800 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144061
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
  Macák Martin ; 020070  Križan Peter ; 020070 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138222
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Návrh a výroba šachovej zostavy s využitím CA technológií
  Dráb Marek ; 063000  Kuruc Marcel ; 063200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138835
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh a tvorba databázy strojov a nástrojov pre progresívne metódy obrábania
  Fabianová Milada ; 063000  Görögová Ingrid ; 063200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-VTVM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139413
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na opotrebovanie rezných nástrojov
  Čuži Vladimír ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144119
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Vysokoposuvové obrábanie ťažkoobrobiteľných materiálov
  Augustovič Branislav ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143561
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Návrh a výroba edukačného modelu vyhnutého sústružníckeho noža pre vonkajšie obrábanie
  Matovič Samuel ; 063000  Moravčíková Jana ; 063200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-PPT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134258
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Laserové technológie v obrábaní
  Krajčovič Denis ; 063000  Šugár Peter ; 063200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 20.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : B-VTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139542
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Návrh a realizácia riadiacej časti CNC
  Zelina Milan ; 020010  Gašparík Marek ; 020010 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Študijný program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144941
  diplomová práca
  kniha

  kniha