Výsledky vyhľadávania

 1. Understanding Delta-Sigma Data Converters / aut. Shanthi Pavan, Richard Schreier, Gabor C Temes
  Pavan Shanthi  Schreier Richard Temes Gabor C.
  Second Edition
  New Jersey, 2017 564 s.
  ISBN 978-1-119-25827-8
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha


 2. Trnava, 7.-10.9.1998 ERROR Konverze - Nevyplneno 245a
  Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1998
  ISBN 80-7015-648-1
  25. konferencia VŠTEP, rok 1998
  zborník (príspevkov)
  (14) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF1000
  časopis

  časopis


 3. Algebra : Undergraduate Texts in Mathematics
  Sigler L.E. 
  Berlín : Springer Verlag, 2200 . - 419 s
  ISBN 0-387-90195-7
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  kniha

  kniha


 4. Geodézie ve stavebnictví a průmyslu : sborník přednášek. Brno, ČR, 28. 2. 2019
  Bureš, Jiří (ed.) Berková, Alena (ed.)
  Geodézie ve stavebnictví a průmyslu 28. 2. 2019 Brno, Česká republika
  1. vyd.
  Praha : Český svaz geodetů a kartografů, 2019 . - 85 s.
  ISBN 978-80-02-02851-2
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SVF0100
  kniha

  kniha


 5. Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 2019 : Novela 2019 / ed. Elga Brogyányiová
  Brogyányiová Elga (ed.) 
  1. vydanie
  Bratislava : UNIKA, 2019 . - 165 strán
  ISBN 978-80-88966-92-0
  sadzobníky príručky odborné kalkulácia cien zákony a vyhlášky ceny projektové plánovanie zmluvy architektonické konštrukcie a projektovanie cenník služieb architektonické navrhovanie
  príručka
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0200
  kniha

  kniha


 6. Mestská časť Bratislava - Záhorská Bystrica ulica Československých tankistov / ed. Karol Görner, Ivana Bradová
  Görner, Karol, ; 056160 (ed.) Bradová, Ivana, ; 056160 (ed.)
  1. vydanie
  Bratislava : Vydavateľstvo SPEKTRUM STU, 2019 . - 104 s. [13,02 AH] 150 ks
  ISBN 978-80-227-4878-0
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (8) - článok
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR3100
  kniha

  kniha


 7. Generatívne navrhovanie prvkov automobilov
  Grznár Matúš ; 020030  Lešinský Ján ; 020030 (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 01.03.2019 ; Študijný odbor : 5.2.3. dopravné stroje a zariadenia ; Študijný program : D-DSZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147917
  dizertačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha


 8. Veřejná prostranství : Sborník z konference AUÚP ČR, Pardubice 8.-9.11.2018 / ed. Tamara Blatová
  Blatová Tamara (ed.) 
  1. vydanie
  Brno : Ústav územního rozvoje, 2019 . - 60 s.
  ISBN 978-80-87318-74-4
  verejný mestský priestor Česká republika parky mestské Kodaň malé mesto
  zborník
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR1000
  kniha

  kniha


 9. Efficient embedded explicit model predictive control via convex lifting
  Gulan Martin ; 020020  (škol.)
  2019
  SJF ; Dátum obhajoby : 05.02.2019 ; Študijný odbor : automatizácia ; Študijný program : null . - 160 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti_zp=72248
  habilitačná práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  SJF0100
  kniha

  kniha


 10. Projektový manažment / aut. Jana Samáková, Jana Šujanová
  Samáková Jana ; 064000  Šujanová Jana
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2019 . - 218 s.
  ISBN 978-80-8096-259-3
  projektový manažment projektové riadenie procesné riadenie
  skriptá
  BCI - Skriptá a učebné texty
  (1) - skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0100
  kniha

  kniha