Výsledky vyhľadávania

 1. Reaktívna navigácia mobilných robotov / aut. Andrej Babinec
  Babinec Andrej ; 031000 
  Bratislava:
  STU v Bratislave FEI,
  2017 . - 142 s.
  habilitačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha


 2. Pripojenie obrazovkového displeja VIDEOTON 340 k minipočítaču WANG 3300 / aut. Anton Hamran ; škol. Ján Murgaš, Pavel Čičák
  Hamran Anton  Murgaš Ján ; 031000 (škol.) Čičák Pavel ; 070100 (škol.)
  Bratislava Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Elektrotechnická fakulta, Katedra počítačov 1982 . - 61 s.
  displeje
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha


 3. Analýza oneskorenia v počítačových sieťach / aut. Michal Tölgyessy ; škol. Dušan Bernát
  Tölgyessy Michal ; 031000  Bernát Dušan ; 070400 (škol.)
  2007 Bratislava STU v Bratislave FIIT . - 48 s. CD
  stu_us_auth*0050648
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha


 4. Metódy na riadenie mobilných robotických systémov pomocou gest / aut. Michal Tölgyessy, Peter Hubinský
  Tölgyessy Michal ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 Hargaš Libor (rec.) Vavrečka Michal (rec.) Zemčík Pavel (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Spektrum STU, 2018 . - 105 s.
  ISBN 978-80-227-4789-9
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1100
  kniha

  kniha


 5. Riadenie vnútorného prostredia budovy s obmedzeniami : dát. obhaj. 31.8.2017, č. ved. odb. 5-2-14
  Kurilla Jozef ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 31.08.2017 ; Študijný odbor : 5.2.14. automatizácia ; Študijný program : D-ATMM . - 111 s., príl., DVD, AUTOREF. 2017, 43 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=100404
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha


 6. Control of 4-Rotor Flying Platform : dát. obhaj. 30.8.2017, č. ved. odb. 9-2-7
  Chovancová Anežka ; 031000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.08.2017 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : D-RK . - 143 s., CD-ROM AUTOREF. 2017, 36 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143228
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha


 7. Riadenie slabo tlmených dynamických systémov : dát. obhaj. 30.8.2017, č. ved. odb. 9-2-7
  Chovanec Ľuboš ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (škol.)
  Bratislava :
  STU v Bratislave FEI,
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 30.08.2017 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : D-RK . - 141 s., AUTOREF. 2017, 43 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=141740
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha


 8. Využitie mobilných zariadení pre potreby manažmentu chronických ochorení
  Blšták Norbert ; 035000  Lehocki Fedor ; 031000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 13.06.2017 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : I-API . - 67 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111927
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha


 9. Swarm of Flying Nano Sensorial Nodes
  Trizuljak Adam ; 035000  Duchoň František ; 031000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 15.06.2017 ; Študijný odbor : 9.2.9. aplikovaná informatika ; Študijný program : B-API . - 70 s., príl., DVD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=107288
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha


 10. Návrh a realizácia algoritmu kalibrácie nástroja robota
  Vrabec Dušan ; 031000  Hubinský Peter ; 031000 (škol.)
  2017
  FEI ; Dátum obhajoby : 14.06.2017 ; Študijný odbor : 9.2.7. kybernetika ; Študijný program : I-RK . - 69 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131015
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha