Výsledky vyhľadávania

 1. Korporatívne menoSvF Centrálne laboratóriá Svf
  Iný názov010630
  429
  Centrálne laboratóriá Svf
  CL Svf
  V630
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (3) - osoby
  korporácia

  korporácia

 2. Korporatívne menoSvF Centrum informačných technológií SvF
  Iný názov010650
  203
  IT Centre
  CIT
  V650
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (6) - osoby
  korporácia

  korporácia

 3. Korporatívne menoSvF Dekanát
  Iný názov010900
  36
  Dean's Office
  Dekanát
  Dekanát
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (13) - t110w
  korporácia

  korporácia

 4. Korporatívne menoSvF Katedra architektúry
  Iný názov010310
  19
  Department of Architecture
  KARCH
  V181
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (68) - osoby
  korporácia

  korporácia

 5. Korporatívne menoSvF Katedra betónových konštrukcií a mostov
  Iný názov010110
  11
  Department of Concrete Structures and Bridges
  KBKM
  V110
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (75) - osoby
  korporácia

  korporácia

 6. Korporatívne menoSvF Katedra dopravných stavieb
  Iný názov010120
  12
  Department of Transport Construction and Traffic
  KDOS
  V120
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (22) - osoby
  korporácia

  korporácia

 7. Korporatívne menoSvF Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva
  Iný názov010230
  24
  V230
  Department of Economics and Building Industry Management
  KERS
  V230
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (8) - osoby
  korporácia

  korporácia

 8. Korporatívne menoSvF Katedra fyziky
  Iný názov010240
  25
  Department of Physics
  KFYZ
  V240
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (13) - osoby
  korporácia

  korporácia

 9. Korporatívne menoSvF Katedra geodetických základov
  Iný názov010130
  13
  Department of Theoretical Geodesy
  KGZA
  V130
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (50) - osoby
  korporácia

  korporácia

 10. Korporatívne menoSvF Katedra geodézie
  Iný názov010140
  14
  Department of Surveying
  KGDE
  V140
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (31) - osoby
  korporácia

  korporácia