Výsledky vyhľadávania

 1. Korporatívne menoSjF Centrum prevencie znečisťovania
  Iný názov020960
  225
  ? Centrum prevencie znečisťovania
  CPZ
  Pozri tiež (G)
  Druh súboruT110Z
  korporácia

  korporácia

 2. Korporatívne menoSjF Centrum technologického transferu kvality
  Iný názov020955
  224
  ? Centrum technologického transferu kvality
  CTTK
  Pozri tiež (G)
  Druh súboruT110Z
  korporácia

  korporácia

 3. Korporatívne menoSjF Detašované pracovisko Trenčín
  Iný názov020950
  223
  ? Detašované pracovisko Trenčín
  DP Trenčín
  Pozri tiež (G)
  Druh súboruT110Z
  korporácia

  korporácia

 4. Korporatívne menoSjF Katedra jazykov a spoločenských vied
  Iný názovJ330
  020330
  54
  Department of Languages & Social Sciences
  KJSV
  Pozri tiež (G) SjF Strojnícka fakulta
  Druh súboruT110Z
  korporácia

  korporácia

 5. Korporatívne menoSjF Knižnica a informačné stredisko
  Iný názov020680
  220
  ? Knižnica a informačné stredisko
  KIS
  Pozri tiež (G)
  Druh súboruT110Z
  korporácia

  korporácia

 6. Korporatívne menoSjF Realizačné pracovisko
  Iný názov020610
  218
  Realizačné pracovisko
  R. centrum
  Pozri tiež (G)
  Druh súboruT110Z
  korporácia

  korporácia

 7. Korporatívne menoSjF Výpočtové stredisko
  Iný názov020650
  219
  ? Výpočtové stredisko
  VS
  Pozri tiež (G)
  Druh súboruT110Z
  korporácia

  korporácia