Výsledky vyhľadávania

 1. Korporatívne menoFEI Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
  Iný názov030200
  67
  KAIVT
  KAIVT
  E200
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  Odkazy (11) - osoby
  korporácia

  korporácia

 2. Korporatívne menoFEI Katedra automatizácie a regulácie
  Iný názov030110
  594
  KAR
  KAR
  E110
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  korporácia

  korporácia

 3. Korporatívne menoFEI Katedra automatizovaných systémov riadenia
  Iný názov030260
  595
  KASR
  KASR
  E260
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  korporácia

  korporácia

 4. Korporatívne menoFEI Katedra elektrických strojov a prístrojov
  Iný názov030120
  58
  KESP
  KESP
  E120
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  Odkazy (1) - osoby
  korporácia

  korporácia

 5. Korporatívne menoFEI Katedra elektroenergetiky
  Iný názov030130
  59
  KEE
  KEE
  E130
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  Odkazy (18) - osoby
  korporácia

  korporácia

 6. Korporatívne menoFEI Katedra elektrotechnológie
  Iný názov030140
  61
  Department of electrotechnology
  KETG
  E140
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  Odkazy (3) - osoby
  korporácia

  korporácia

 7. Korporatívne menoFEI Katedra fyziky
  Iný názov030150
  62
  Department of physics
  KF
  E150
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  Odkazy (3) - osoby
  korporácia

  korporácia

 8. Korporatívne menoFEI Katedra informatiky a výpočtovej techniky
  Iný názov030220
  69
  KIVT
  KIVT
  E220
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  korporácia

  korporácia

 9. Korporatívne menoFEI Katedra jadrovej fyziky a techniky
  Iný názov030160
  63
  Katedra jadrovej fyziky a techniky
  KJFT
  E160
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  Odkazy (18) - osoby
  korporácia

  korporácia

 10. Korporatívne menoFEI Katedra matematiky
  Iný názov030170
  64
  Department of mathematics
  KM
  E170
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110z
  Odkazy (1) - osoby
  korporácia

  korporácia