Výsledky vyhľadávania

 1. Korporatívne menoMTF Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
  Iný názov060100
  472
  Department of Languages and Humanities
  CJHŠ
  M0100
  MTF Lektorský kabinet
  MTF Pracovisko jazykov a humanitných vied
  MTF Centrum jazykov, humanitných vied a akademického športu
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (17) - osoby
  (3) - t110z
  korporácia

  korporácia

 2. Korporatívne menoMTF Ekonomické oddelenie
  Iný názovOddelenie ekonomické
  069410
  M9410
  372
  Section of Ecomomy
  EKO
  MTF Oddelenie ekonomické
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (3) - osoby
  korporácia

  korporácia

 3. Korporatívne menoMTF Externí zamestnanci
  Iný názov069999
  556
  External Employees
  Externisti
  Externí zamestnanci
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  korporácia

  korporácia

 4. Korporatívne menoMTF Odbor poznatkového manažmentu
  Iný názov069300
  361
  Division of Knowledge Management
  OPOM
  M9300
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (1) - osoby
  (4) - t110w
  korporácia

  korporácia

 5. Korporatívne menoMTF Oddelenie komunikačných a informačných systémov
  Iný názov069100
  359
  Division of Comunication and Information Systems
  OKIS
  Odbor komunikačných a informačných systémov
  MTF Odbor komunikačných a informačných systémov
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (6) - osoby
  (2) - t110z
  korporácia

  korporácia

 6. Korporatívne menoMTF Oddelenie prevádzky
  Iný názov069420
  373
  Section of Maintenance and Operations
  PREV
  Oddelenie prevádzky a správy
  Oddelenie prevádzky
  MTF Oddelenie prevádzky
  MTF Oddelenie prevádzky a správy
  MTF Oddelenie vnútornej správy
  MTF Oddelenie prevádzky a správy
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (3) - osoby
  korporácia

  korporácia

 7. Korporatívne menoMTF Oddelenie zahraničných projektov
  Iný názov069520
  675
  Oddelenie zahraničných projektov
  ZPZV
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (6) - osoby
  korporácia

  korporácia

 8. Korporatívne menoMTF Personálne a organizačné oddelenie
  Iný názovPersonálny a organizačný odbor
  069600
  363
  M9600
  Personnel Office
  PPZ
  MTF Personálny a organizačný odbor
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (3) - osoby
  (1) - t110w
  korporácia

  korporácia

 9. Korporatívne menoMTF Študijné oddelenie
  Iný názov069200
  360
  Odbor akademických činností
  Registrar's Office
  ŠTU
  MTF Odbor akademických činností
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (2) - t110z
  korporácia

  korporácia

 10. Korporatívne menoMTF Tajomník
  Iný názov069400
  362
  Odbor prevádzky a správy
  Division of Economic and Administrative Activities
  TAJ
  MTF Odbor prevádzky a správy
  MTF Odbor hospodárskych a administratívnych činností
  MTF Tajomník
  Pozri tiež (g)
  Druh súborut110w
  Odkazy (1) - osoby
  (3) - t110w
  (1) - t110z
  korporácia

  korporácia