Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza družicových meraní GLONASS v permanentnej sieti EUREF
  Ilkovičová Ľubica ; V140 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [10] s.
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Přirozené větrání dvojitých transparentních fasád / aut. Kristýna Valoušková
  Valoušková Kristýna 
  Juniorstav 2014 : . S. [6]
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 3. Inteligentní dvojité transparentní fasády a jejich princip větrání / aut. Kristýna Valoušková
  Valoušková Kristýna 
  Juniorstav 2014 : . S. [8]
  článok zo zborníka
  (1) - monografia
  článok

  článok

 4. Výstužná odolnosť stenových panelov
  Baláž Juraj ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  drevený panel racking strength timber frame výstužná odolnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Sledovanie koróznych rýchlostí na úpravni vody
  Galík Matúš ; V280 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  corrosion change in water quality korózia úprava vody water treatment zmena kvality vody
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Tvarová analýza a konštruovanie minimálnych plôch
  Novysedlák Peter ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [6] s.
  force density force density form finding hľadanie tvaru membrána membrane
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Overovanie vlastností vystužených elastomérových ložísk
  Nittmannová Ľubica ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [5] s.
  bearing Elastomers elastoméry experimental evaluation experimentálne overenie ložisko
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Vplyv ekvivalentnej imperfekcie na odolnosť prúta tenkostenného prierezu
  Brodniansky Ján ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [8] s.
  buckling mode stability failure strata stability tenkostenný prierez thin-walled crossection vzper
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Analýza napätosti nosníkov s tvarovanou stenou
  Ilanovský Vladimír ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  corrugated I-girder vlnitý plech
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Spoje drevených konštrukcií s vlepovanými závitovými tyčami
  Duchoň Vladimír ; V190 
  Juniorstav 2014 : . CD ROM, [7] s.
  frame glued-in rod joints rámová konštrukcia Spoje vlepované tyče
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok