Výsledky vyhľadávania

 1. Generalized phi-transformations and n-uninorms
  Jin LeSheng  Kalina Martin ; 010220 Mesiar Radko ; 010220 Borkotokey Surajit Špirková Jana
  CoDIT 2019 : . online, s. 506-511
  aggregation function phi-transform n-uninorms ordinal sum construction uninorms weighted arithmetic mean
  https://ieeexplore.ieee.org/document/8820657
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Uninorms on bounded lattices
  Karacal Funda  Mesiar Radko ; 010220
  Fuzzy Sets and Systems : . Vol. 261, (2015), s. 33-43
  uninorms neutral element bounded lattice
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165011414002164
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Uninorms on interval-valued fuzzy sets
  Kalina Martin ; 010220  Kráľ Pavol
  ISFS 2015. The 2nd International Symposium on Fuzzy Sets. Golden Jubilee of Fuzzy Sets : . S. 21-22
  uninorms
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok