Výsledky vyhľadávania

 1. On a construction method for associative monotone operations
  Kalina Martin ; 010220 
  ODAM 2015 - Olomoucian Days of Applied Mathematics : . S. 39
  t-norm uninorm associative operation uninorm not locally internal on the boundary
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. On a Class of Uninorms which are not Locally Internal on the Boundary
  Hliněná Dana  Kalina Martin ; 010220 Kráľ Pavol
  AGOP 2015 : . S. 131-136
  uninorm conjunctive uninorm uninorm not locally internal on the boundary pre-order inducted by uninorm
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok