Výsledky vyhľadávania

 1. Remediation potential of bacterial mixed cultures for polychlorinated biphenyls (PCBs) biodegradation / aut. Hana Horváthová, Katarína Lászlová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Lászlová Katarína ; 044000 Dercová Katarína ; 044000
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 12, iss. 1 (2019), s. 1-7
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry / aut. Hana Horváthová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000
  Znečistené územia 2019 : . S. 142-143
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Robust Convex-lifting-based Control Using Approximated Feedback Control Law / aut. Hana Horváthová, Juraj Oravec, Monika Bakošová, Michal Kvasnica
  Horváthová Hana ; 044000  Oravec Juraj ; 047220 Bakošová Monika ; 047220 Kvasnica Michal ; 047220
  Process Control 2019 : . S. 24-24
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Integrácia bioremedácie a nanoremedácie na dekontamináciu polychlórovaných bifenolov / aut. Katarína Dercová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Horváthová Hana ; 044000
  Znečistené územia 2019 : . S. 116-119
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : D-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127852
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 6. Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches / aut. Hana Horváthová, Katarína Lászlová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Lászlová Katarína ; 044000 Dercová Katarína ; 044000
  Water Air and Soil Pollution . Vol. 230, iss. 8 (2019), s. 204 [11 s.]
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. The Adaptation Mechanisms of Bacteria Applied in Bioremediation of Hydrophobic Toxic Environmental Pollutants: How Indigenous and Introduced Bacteria Can Respond to Persistent Organic Pollutants-Induced Stress? / aut. Katarína Dercová, Slavomíra Murínová, Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Murínová Slavomíra Dudášová Hana Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000
  Persistent Organic Pollutants . S. [29]
  https://www.intechopen.com/online-first/the-adaptation-mechanisms-of-bacteria-applied-in-bioremediation-of-hydrophobic-toxic-environmental-p (5th November, 2018)
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Bioremediation of PCB-contaminated shallow river sediments: The efficacy of biodegradation using individual bacterial strains and their consortia / aut. Hana Horvathova, Katarina Laszlova, Katarina Dercova
  Horváthová Hana ; 044000  Lászlová Katarína ; 044000 Dercová Katarína ; 044000
  OXFORD PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2018
  Chemosphere . Vol. 193 (2018), s. 270-277

  POLYCHLORINATED-BIPHENYLS PCBS * SOIL * BIOAUGMENTATION * DEGRADATION * MICROCOSMS * Bacteria * Bioaugmentation * Consortia * Delor 103 * Sediment
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000423890500032
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 9. Bioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia biotechnológie a nanotechnológie / aut. Hana Horváthová, Katarína Dercová, Katarína Lászlová
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 Lászlová Katarína ; 044000
  Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi X, 17. – 18. října 2018, Žďár nad Sázavou / . S. 76-78
  baktérie bio-nanoremediácia PCB nano-bioremediácia nZVI
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Bioremediation of polychlorinated biphenyls (PCBs): integration of biotechnology and nanotechnology approaches / aut. Katarína Dercová, Hana Horváthová, Katarína Lászlová, Miriama Monoková
  Dercová Katarína ; 044000  Horváthová Hana ; 044000 Lászlová Katarína ; 044000 Monoková Miriama
  Contaminated Sites 2018 : . S. 143-144
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok