Výsledky vyhľadávania

 1. Research of selected remediation processes for contaminated groundwater resources
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127868
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco, Christian Griebler
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 Griebler Christian
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 74
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Use of ozonation and adsorptive ozonation for the industrial wastewater treatment / aut. Barbora Urminská, Ján Derco, Silvie Bony, Alain Devaux, Karol Šimkovič, Oľga Čižmárová
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290 Bony Silvie Devaux Alain Šimkovič Karol ; 046290 Čižmárová Oľga ; 046290
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 77
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Microbial degradation of BTEX compounds in groundwater after ozonation process / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco
  Šimkovič Karol  Derco Ján ; 046290
  Monatshefte für Chemie - Chemical Monthly : . Vol. 150, iss. 10 (2019), s. 1869-1875
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Mikrobiálna degradácia ropných uhľovodíkov v podzemnej vode pred a po ozonizačnom procese / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Znečistené územia 2019 : . S. 52-55
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Vplyv produktov oxidácie BTEX látok na biologickú rozložiteľnosť a toxicitu / aut. Gabriela Balážová, Karol Šimkovič, Ján Derco
  Balážová Gabriela ; 040000  Šimkovič Karol ; 046290 Derco Ján ; 046290
  20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava . S. 377-378
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Selected micropollutants and their toxicity in groundwater / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290
  17. konferencia mladých vodohospodárov, 8.11.2018, Bratislava : . S. [15]
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Degradácia ropných uhľovodíkov s využitím ozónu / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco, Gabriela Balážová, Barbora Urminská
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 Balážová Gabriela ; 040000 Urminská Barbora ; 046290
  Zborník posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 . S. 71-75
  degradácia ozón BTEX
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Využitie ozonizácie a adsorpčnej ozonizácie pri čistení priemyselnej odpadovej vody s obsahom alkylfenolov / aut. Barbora Urminská, Ján Derco, Karol Šimkovič, Silvie Bony, Alain Devaux
  Urminská Barbora ; 046290  Derco Ján ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290 Bony Silvie Devaux Alain
  Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 / . S. 172-176
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Využitie ozónu na rozklad látok benzínovej frakcie BTEX / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Zborník príspevkov zo 7. ročníka vedeckej konferencie "Priemyselné emisie 2017", 10.-11. októbra 2017, Bratislava / . S. 57-66
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok