Výsledky vyhľadávania

 1. The Adaptation Mechanisms of Bacteria Applied in Bioremediation of Hydrophobic Toxic Environmental Pollutants: How Indigenous and Introduced Bacteria Can Respond to Persistent Organic Pollutants-Induced Stress? / aut. Katarína Dercová, Slavomíra Murínová, Hana Dudášová, Katarína Lászlová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Murínová Slavomíra Dudášová Hana Lászlová Katarína ; 044000 Horváthová Hana ; 044000
  Persistent Organic Pollutants . S. [29]
  https://www.intechopen.com/online-first/the-adaptation-mechanisms-of-bacteria-applied-in-bioremediation-of-hydrophobic-toxic-environmental-p (5th November, 2018)
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 2. Odstraňovanie alkylfenolov z odpadových vôd adsorpčnou ozonizáciou / aut. Lenka Sumegová, Ján Derco, Slavomíra Murínová
  Sumegová Lenka  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 367-374
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Removal of Alkylphenols from Industrial and Municipal Wastewater / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly . Vol. 31, iss. 2 (2017), s. 179-185
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Behaviour of butylhydroxytoluene in biological stage of WWTP / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco, Slavomíra Murínová, Karol Šimkovič, Barbora Urminská
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra Šimkovič Karol ; 046290 Urminská Barbora ; 046290
  Proceedings of the 43rd International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia, 23.-27.5.2016 . USB kľúč, s. 363-372
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Bioremediation of PCB-contaminated sediments and evaluation of their pre- and post-treatment ecotoxicity / aut. Hana Dudasova, Katarina Laszlova, Lucia Lukacova, Marta Balascakova, Slavomira Murinova, Katarina Dercova
  Dudášová Hana  Lászlová Katarína ; 044000 Lukáčová Lucia Balaščáková Marta ; 044000 Murínová Slavomíra Dercová Katarína ; 044000
  BERLIN WALTER DE GRUYTER GMBH 2016
  Chemical Papers / . Vol. 70, iss. 8 (2016), s. 1049-1058
  ISSN 0366-6352
  bioremediácia biostimulácia bioaugmentácia
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000378421200005
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný

 6. Odstraňovanie butylovaného hydroxytoluénu s aktivovaným kalom / aut. Ivana Balážová Pijáková, Ján Derco, Katarína Šimovičová, Slavomíra Murínová
  Balážová Pijáková Ivana ; 046290  Derco Ján ; 046290 Šimovičová Katarína Murínová Slavomíra
  Vodní hospodářství . Roč. 66, č. 2 (2016), s. 1-4
  sorpčné testy respirometrické merania inhibícia biodegradácia BHT
  článok zo zborníka
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Biodegradácia polychlórovaných bifenylov a ich vplyv na bunkovú membránu bakteriálnych degradérov v prítomnosti induktorov
  Murínová Slavomíra ; 044310  Dercová Katarína (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 16.07.2014 ; Študijný program : 134

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=82511
  dizertačná práca
  kniha

  kniha