Výsledky vyhľadávania

 1. Degradácia organických polutantov / aut. Lucia Fašková, Ján Híveš
  Fašková Lucia ; 042120  Híveš Ján ; 042120
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Effect of ferrates on microbiological pollution of water / aut. Ján Híveš, Emília Kubiňáková, Lucia Fašková, Daniela Pavúková
  Híveš Ján ; 042120  Kubiňáková Emília ; 042120 Fašková Lucia ; 042120 Pavúková Daniela ; 042120
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 124-125
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Odstraňovanie toluénu z odpadových vôd: Porovnanie troch metód / aut. Lucia Fašková, Daniela Pavúková, Peter Zelienka, Ján Híveš
  Fašková Lucia ; 042120  Pavúková Daniela ; 042120 Zelienka Peter ; 040000 Híveš Ján ; 042120
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 124
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Odstraňovanie farmaceutík z odpadových vôd / aut. Daniela Pavúková, Lucia Fašková, Eva Králiková, Ján Híveš
  Pavúková Daniela ; 042120  Fašková Lucia ; 042120 Králiková Eva ; 040000 Híveš Ján ; 042120
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 123-123
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Study of interaction of ferrates(VI) with bacteria from natural sources / aut. Emília Kubiňáková, Ján Híveš, Lucia Fašková
  Kubiňáková Emília ; 042120  Híveš Ján ; 042120 Fašková Lucia ; 042120
  EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. Degradation of organic pollutants / aut. Lucia Fašková, Daniela Pavúková, Ján Híveš
  Fašková Lucia ; 042120  Pavúková Daniela ; 042120 Híveš Ján ; 042120
  EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Degradation of pharmaceuticals in waste water / aut. Daniela Pavúková, Lucia Fašková, Ján Híveš
  Pavúková Daniela ; 042120  Fašková Lucia ; 042120 Híveš Ján ; 042120
  EAAOP-6, 6th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 26.-30.6.2019, Portorož, Slovinsko : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Odstraňovanie farmaceutík z vodného prostredia: porovnanie dvoch metód / aut. Daniela Pavúková, Lucia Fašková, Emília Kubiňáková, Ladislav Štibrányi, Ján Híveš
  Pavúková Daniela ; 042120  Fašková Lucia ; 042120 Kubiňáková Emília ; 042120 Štibrányi Ladislav ; 042120 Híveš Ján ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . S. 89-89
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Pokročilé oxidačné metódy: degradácia chlórbenzénu / aut. Lucia Fašková, Daniela Pavúková, Ladislav Štibrányi, Emília Kubiňáková, Ján Híveš
  Fašková Lucia ; 042120  Pavúková Daniela ; 042120 Štibrányi Ladislav ; 042120 Kubiňáková Emília ; 042120 Híveš Ján ; 042120
  Chémia a technológie pre život : . S. 87-88
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Degradačné procesy organických polutantov / aut. Lucia Fašková, Ján Híveš
  Fašková Lucia ; 042120  Híveš Ján ; 042120
  20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava . S. 81-82
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok