Výsledky vyhľadávania

 1. Gas Sweetening Process Simulation - Comparison of equilibrium and nonequilibrium models prediction / aut. Tamás Tóth, Zsolt Samu, Branislav Šulgan, Zuzana Labovská
  Tóth Tamás ; 040000  Samu Zsolt ; 040000 Šulgan Branislav ; 046230 Labovská Zuzana ; 046230
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 165
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Optimisation of reactive distillation column for 2-phenylethyl acetate production
  Šulgan Branislav ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 211
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Assessment of 2-phenyl acetate production feasibility using the reactive distillation concept / aut. Branislav Šulgan, Zuzana Labovská, Jozef Markoš
  Šulgan Branislav ; 046230  Labovská Zuzana ; 046230 Markoš Jozef ; 046230
  7th International Conference on Chemical Technology : . S. 89-94
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi terc-butylalkohol - voda
  Šulgan Branislav ; 046000  Graczová Elena ; 046230 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 30.05.2018 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136422
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Extractive distillation of tert-butyl alcohol - water system in the presence of ionic liquids and commercial solvent / aut. Elena Graczová, Branislav Šulgan
  Graczová Elena ; 046230  Šulgan Branislav
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 143
  tert-butyl alcohol ionic liquid extractive distillation
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Methyl acetate-methanol mixture separation by extractive distillation: Economic aspects / aut. Elena Graczová, Branislav Šulgan, Samuel Barabas, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Šulgan Branislav ; 046230 Barabas Samuel Steltenpohl Pavol ; 046230
  Frontiers of Chemical Science and Engineering . Vol. 12, iss. 4 (2018), s. 670-682
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Regeneration of IL solvents used for tert-butyl alcohol–water mixure separation aut. Elena Graczová, Branislav Šulgan, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Šulgan Branislav ; 040000 Steltenpohl Pavol ; 046230
  Proceedings of the 5th International Conference on Chemical Technology (ICCT) : . S. 379-384
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Energetic aspects of imidazolium-based ionic liquid regeneration from aqueous solutions / aut. Elena Graczová, Branislav Šulgan, Pavol Steltenpohl
  Graczová Elena ; 046230  Šulgan Branislav ; 040000 Steltenpohl Pavol ; 046230
  Chemical Engineering Transactions . Vol. 61, (2017), s. 1153-1158
  článok z periodika
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Separácia terc-butylalkoholu z vodného roztoku použitím imidazóliových iónových kvapalín
  Šulgan Branislav ; 046230  Graczová Elena ; 046230 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 12.07.2016 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110545
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Energetická náročnosť regenerácie imidazóliových iónových kvapalín z ich vodných roztokov / aut. Branislav Šulgan
  Šulgan Branislav ; 040000 
  Chémia a technológie pre život. 18. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 9.11.2016 / . S. 285-286
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok