Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza dôsledkov a prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v procese výroby papiera a celulózy / aut. Filip Páterek, Miroslav Variny
  Páterek Filip ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018 : . CD-ROM, s. 57-61
  čierny lúh regenerácia chemikálií zanášanie odparka parná bilancia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Analýza a porovnanie možností výroby elektrickej energie a tepla pre proces spaľovania a splyňovania čierneho lúhu / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Študentská vedecká konferencia 2018 Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici : . S. 279-285
  čierny lúh kogenerácia spaľovanie splyňovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Modelling several ways of black liquor processing to increase in-house electricity production of a paper mill / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 198
  black liquor combustion gasification electric energy payback period čierny lúh spaľovanie splyňovanie elektrická energia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Porovnanie výroby elektrickej energie niekoľkých modelov splyňovania čierneho lúhu s kombinovaným cyklom / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, s. 882-883
  black liquor cogeneration combustion electric energy gasification čierny lúh kogenerácia spaľovanie elektrická energia
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Príčiny a možnosti prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v papierni / aut. Filip Páterek, Miroslav Variny
  Páterek Filip ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, s. 1005-1010
  evaporation evaporator evaporator fouling black liquor kraft recovery mind maps odparovanie odparka zanášanie odparky čierny lúh regenerácia chemikálií myšlienkové mapy
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Integrácia splyňovača čierneho lúhu do energetického hospodárstva papierne / aut. Michal Hruška, Miroslav Variny
  Hruška Michal ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 27-32
  čierny lúh splyňovač regenerácia chemikálií parná bilancia teplárne elektrická energia
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Zefektívnenie hospodárenia s teplom pri varení drevnej štiepky pri výrobe papiera / aut. Jakub Husár, Miroslav Variny
  Husár Jakub ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 33-37
  čierny lúh parná bilancia teplárne regulácia hladiny horúca voda prestup tepla
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok