Výsledky vyhľadávania

 1. Analysis and Modelling of Highly Integrated Black Liquor Evaporation Plant
  Páterek Filip ; 046230  Variny Miroslav ; 046230 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 29.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : I-CHEI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143053
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza dôsledkov a prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v procese výroby papiera a celulózy / aut. Filip Páterek, Miroslav Variny
  Páterek Filip ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018 : . CD-ROM, s. 57-61
  čierny lúh regenerácia chemikálií zanášanie odparka parná bilancia
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. Príčiny a možnosti prevencie zanášania odparky čierneho lúhu pri regenerácii chemikálií v papierni / aut. Filip Páterek, Miroslav Variny
  Páterek Filip ; 040000  Variny Miroslav ; 046230
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, s. 1005-1010
  evaporation evaporator evaporator fouling black liquor kraft recovery mind maps odparovanie odparka zanášanie odparky čierny lúh regenerácia chemikálií myšlienkové mapy
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Optimalizácia chodu parných turbín pri regenerácii chemikálií v papierenskom priemysle / aut. Filip Páterek, Miroslav Variny
  Páterek Filip  Variny Miroslav ; 046230
  Celoslovenská študentská vedecká konferencia Aplikované prírodné vedy 2017 : . S. 77-82
  parná turbína elektrická energia charakteristika turbíny parný pohon
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Analýza možností zefektívnenia kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla pri spaľovaní čierneho lúhu v regeneračných kotloch
  Páterek Filip ; 046000  Variny Miroslav ; 046230 (škol.)
  2017
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 11.07.2017 ; Študijný odbor : 5.2.17. chemické inžinierstvo ; Študijný program : B-CHI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119500
  bakalárska práca
  kniha

  kniha