Výsledky vyhľadávania

 1. CityPark Ružinov, Bratislava
  Vavrík Ivan ; 010270  Makýš Peter ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145263
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Objektivizácia vstupných údajov pre návrh vežových žeriavov pri realizácii monolitických železobetónových konštrukcií
  Vavrík Ivan ; 010270 
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 150-156
  návrh žeriavov objektivizácia železobetónové konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Samoošetrovanie betónu - primiešanými polymérmi
  Briatka Peter ; 010270  Vavrík Ivan ; 010270
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 22-24
  betón voda vlhkosť odparovanie ošetrovanie nosič polymér
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Návrh sanácie - vo všeobecnosti a na príklade
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Vavrík Ivan ; 010270
  Buildustry . Roč. 3, č. 2 (2019), CD-ROM, s. 33-36
  konštrukcia vada chyba porucha diagnostika pasportizácia sanácia návrh metodika
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2019/12/Buildustry-2_2019-final.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Výber technológie pre sanáciu kontaktného zatepľovacieho systému
  Belániová Barbora ; 010270  Antošová Naďa ; 010270 Kosák Martin Vavrík Ivan
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 4, iss. 1 (2018), online, s. 7-17
  oprava a údržba kontaktného zatepľovacieho systému obnova poškodenej ETICS sanačné technológie repair and maintenance of contact thermal insulation system renewal of damaged ETICS recovery technologies
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2018/CJCE_2018_01.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. Bytový dom
  Vavrík Ivan ; 010270  Matúšek Richard ; 010270 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=117234
  bakalárska práca
  kniha

  kniha