Výsledky vyhľadávania

 1. Rekonštrukcia a nábeh vyhnívacej nádrže na ČOV Trnava / aut. Martina Švorcová, Zuzana Imreová, Beatrix Kopcová, Miloslav Drtil
  Švorcová Martina  Imreová Zuzana Kopcová Beatrix Drtil Miloslav ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 88-93
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok