Výsledky vyhľadávania

 1. Elimination of micropollutants from a wastewater treatment plant effluent using a boron doped diamond electrode / aut. Barbora Kupčuláková, Erika Medvecká, Adam Bořík, Marian Vojs, Miroslav Behúl, Marián Marton, Tomáš Mackuľak, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová
  Kupčuláková Barbora  Medvecká Erika Bořík Adam Vojs Marian ; 033000 Behúl Miroslav ; 033000 Marton Marián ; 033000 Mackuľak Tomáš ; 046290 Grabic Roman Vojs Staňová Andrea
  Book of Abstracts Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal 2018 : . S. 92-93
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 2. Elektrochemická degradácia vybraných liečiv s využitím bórom dopovaných diamantových elektród a identifikácia degradačných produktov pomocou vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie / aut. Erika Medvecká, Barbora Kupčuláková, Pavel Škvára, Adam Bořík, Roman Grabic, Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová
  Medvecká Erika  Kupčuláková Barbora Škvára Pavel Bořík Adam Grabic Roman Vojs Marian ; 033000 Vojs Staňová Andrea
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, S. 949-953
  pharmaceuticals boron doped diamond electrode wastewater degradation products
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Elektrochemická degradácia johexolu použitím bórom dopovaných diamantových elektród / aut. Barbora Kupčuláková, Monika Radičová, Miroslav Behúl, Marián Marton, Marian Vojs, Oksana Golovko, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak, Andrea Vojs Staňová
  Kupčuláková Barbora  Radičová Monika Behúl Miroslav ; 033000 Marton Marián ; 033000 Vojs Marian ; 033000 Golovko Oksana Grabic Roman Mackuľak Tomáš ; 046290 Vojs Staňová Andrea
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : . CD ROM, S. 1002-1007
  iohexol electrochemical oxidation boron doped diamond wastewater treatment
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Identifikácia a kvantifikácia mikropolutantov v odpadových vodách pomocou kvapalinovej chromatografie a tandemovej hmotnostnej spektrometrie / aut. Barbora Kupčuláková, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak, Marián Marton, Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová
  Kupčuláková Barbora  Grabic Roman Mackuľak Tomáš ; 046290 Marton Marián ; 033000 Vojs Marian ; 033000 Vojs Staňová Andrea
  Zdravotnícke listy . Roč. 5, č. 4 (2017), s. 16-20
  hmotnostná spektrometria kvapalinová chromatografia mikropolutanty odpadová voda
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok