Výsledky vyhľadávania

 1. Boron doped diamond electrodes: the effect of hierarchical nanostructuring / aut. Marian Vojs, Vlastimil Řeháček, Andrea Vojs Staňová, Erika Medvecká, Miroslav Behúl, Pavol Michniak, Pavel Škvára, Marián Marton
  Vojs Marian ; 033000  Řeháček Vlastimil ; 033000 Vojs Staňová Andrea Medvecká Erika Behúl Miroslav ; 033000 Michniak Pavol ; 033000 Škvára Pavel Marton Marián ; 033000
  Proceedings of the International Conference Modern Electrochemical Methods XXXIX . S. 236-239
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Boron doped diamond films for waste water treatment / aut. Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová, Tomáš Mackuľak, Lucia Birošová, Erika Medvecká, Miroslav Behúl, Pavol Michniak, Pavel Škvára, Roman Grabic, Marián Marton
  Vojs Marian ; 033000  Vojs Staňová Andrea Mackuľak Tomáš ; 046290 Birošová Lucia ; 040270 Medvecká Erika Behúl Miroslav ; 033000 Michniak Pavol ; 033000 Škvára Pavel Grabic Roman Marton Marián ; 033000
  20. Škola vákuovej techniky : . S. 24-25
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Electrochemical degradation of pharmaceuticals and identification of their transformation products by mass spectrometry / aut. Andrea Vojs Staňová, Erika Medvecká, Pavel Škvára, Adam Bořík, Roman Grabic, Tomáš Mackuľak, Marián Marton, Marian Vojs
  Vojs Staňová Andrea  Medvecká Erika Škvára Pavel Bořík Adam Grabic Roman Mackuľak Tomáš ; 046290 Marton Marián ; 033000 Vojs Marian ; 033000
  24th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) and 21st International Conference Analytical Methods and Human Health (AMHH 2018), Jasná, Slovakia, June 17-20, 2018 : . S. 114
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Elektrochemická degradácia vybraných liečiv s využitím bórom dopovaných diamantových elektród a identifikácia degradačných produktov pomocou vysokorozlišovacej hmotnostnej spektrometrie / aut. Erika Medvecká, Barbora Kupčuláková, Pavel Škvára, Adam Bořík, Roman Grabic, Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová
  Medvecká Erika  Kupčuláková Barbora Škvára Pavel Bořík Adam Grabic Roman Vojs Marian ; 033000 Vojs Staňová Andrea
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . online, S. 949-953
  pharmaceuticals boron doped diamond electrode wastewater degradation products
  https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/svk/zborniky/zbornik2018.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Boron doped diamond films for highly effective removal of pharmaceuticals, drugs and resistant types of microorganisms from waste waters / aut. Marian Vojs, Andrea Vojs Staňová, Tomáš Mackuľak, Lucia Birošová, Erika Medvecká, Miroslav Behúl, Pavol Michniak, Pavel Škvára, Roman Grabic, Marián Marton
  Vojs Marian ; 033000  Vojs Staňová Andrea Mackuľak Tomáš ; 046290 Birošová Lucia ; 040270 Medvecká Erika Behúl Miroslav ; 033000 Michniak Pavol ; 033000 Škvára Pavel Grabic Roman Marton Marián ; 033000
  JVC-17 : . S. 99-100
  článok zo zborníka
  AFE - Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 6. SPE-HPLC-MS analýza kofeínu a tramadolu vo vzorkách odpadových vôd / aut. A Horňáková, Tomáš Mackuľak, Csilla Mišľanová, Pavel Škvára, Andrea Vojs Staňová
  Horňáková A.  Mackuľak Tomáš ; 046290 Mišľanová Csilla Škvára Pavel Vojs Staňová Andrea
  Študentská vedecká konferencia PriF UK 2018 : . S. 858-863
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok