Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie webových povodňových portálov
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  cartographic visualization flood protection hodnotenie máp kartografická vizualizácia map evaluation protipovodňová ochrana web portal webový portál
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Hodnotenie webových povodňových portálov (abstrakt)
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Juniorstav 2012 [elektronický zdroj] : . s.456
  cartographic visualization flood protection hodnotenie máp kartografická vizualizácia map evaluation protipovodňová ochrana web portal webový portál
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 3. Webový povodňový portál pre potreby samosprávy
  Danek Ladislav ; V210  Fencík Róbert ; V210
  GIS.Ostrava 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  decision making processes rozhodovacie procesy web maps web portal webové mapy webový portál
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Webový povodňový portál pre potreby samosprávy (poster)
  Danek Ladislav ; V210  Fencík Róbert ; V210
  GIS.Ostrava 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  decision making processes používateľské hodnotenie rozhodovacie procesy user evaluation web maps web portal webové mapy webový portál
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Model webového povodňového portálu pre mestá a obce
  Danek Ladislav ; V210  Gálová Linda ; V130 Kliment Tomáš Fencík Róbert ; V210
  Acta hydrologica Slovaca . Roč.13, č. 1 (2012), s.186-195
  flood flood portal mestá a obce municipalities povodeň povodňový portál
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. Prínos GIS a ontológie v doméne manažmentu povodní
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Juniorstav 2011 : . s.nestr.
  flood risk management GIS GIS manažment povodní ontológia ontology semantics sémantika
  článok zo zborníka
  BEC - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 7. Data for Spatial Planning - A Comparison of Three Cities
  Navratil Gerhard  Scholz Johannes Danek Ladislav ; V210 Karimipour Farid
  REAL CORP 2011.Change for stability - lifecycles of cities and regions.The role and possibilities of foresighted plynning in transformation processes : . s.145-153
  urbanizmus priestorové údaje priestorové plánovanie spatial data urbanism Spatial Planning
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Využitie GIS aplikácií a hydrologických modelov v problematike povodní (poster)
  Danek Ladislav ; V210  Daneková Jana ; V160
  Veda mladých 2011[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  flood protection GIS GIS hydrological model hydrologický model protipovodňová ochrana
  článok zo zborníka
  AFL - Postery z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Využitie GIS aplikácií a hydrodynamického modelovania pri tvorbe povodňových máp
  Fencík Róbert ; V210  Danek Ladislav ; V210 Daneková Jana ; V160
  GIS.Ostrava 2011 : . s.nestr.
  flood risk maps GIS GIS hydrodynamic models hydrodynamické modely mapy povodňového ohrozenia
  článok zo zborníka
  BEE - 13/Odborné práce v zahraničných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 10. Prínos ontológie v doméne geografických informačných systémov pri reprezentácii a publikovaní geografických informácií
  Danek Ladislav ; V210 
  Geodetická a kartografická podpora protipovodňovej ochrany : . s.14-25
  GIS GIS interoperabilita interoperability ontológia ontology Sémantický web
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok