Výsledky vyhľadávania

 1. Influence of drag finishing parameters on the cutting edge radius of solidcarbide mills / aut. Marek Vozár, Boris Pätoprstý, Jozef Peterka, Peter Pokorný, Tomáš Vopát, Vladimír Šimna
  Vozár Marek ; 063000  Pätoprstý Boris ; 063000 Peterka Jozef ; 063200 Pokorný Peter ; 063200 Vopát Tomáš ; 063200 Šimna Vladimír ; 063200
  IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . Vol. 749: 12th International Conference of the Carpathian Euro-Region Specialists in Industrial Systems, CEurSIS 2019, Baia Mare, Romania, 11.-12.4.2019, (2020), s. 1-10
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/749/1/012027/meta
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Variabilný prípravok na delenie tyčových polotovarov drôtovým elektroerozívnym rezaním : prihláška úžitkového vzoru č. 191-2019, dátum podania prihlášky: 18.12.2019, stav: v konaní / aut. Vladimír Šimna, Tomáš Vopát, František Jurina, Marcel Kuruc
  Šimna Vladimír ; 063200  Vopát Tomáš ; 063200 Jurina František ; 063000 Kuruc Marcel ; 063200
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/191-2019
  prihl.úžitkového vzoru
  kniha

  kniha

 3. Observation of coating-substrate adhesion of nanocomposite hard coating with respect to the deposition parameters and surface finishing of cemented carbide substrate / aut. Tomáš Vopát, Martin Sahul, Marián Haršáni, Tomáš Zlámal, Ondrej Vortel
  Vopát Tomáš ; 063200  Sahul Martin ; 061000 Haršáni Marián Zlámal Tomáš Vortel Ondrej
  Nano Engineering and Materials Technologies IV : . S. 231-238
  nanocomposite hard coatings edge preparation brushing
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. The tool life and coating-substrate adhesion of AlCrSiN-coated carbide cutting tools prepared by LARC with respect to the edge preparation and surface finishing / aut. Tomáš Vopát, Martin Sahul, Marián Haršáni, Ondrej Vortel, Tomáš Zlámal
  Vopát Tomáš ; 063200  Sahul Martin ; 061000 Haršáni Marián Vortel Ondrej Zlámal Tomáš
  NEW SZP GEN: Micromachines . Vol. 11, iss. 2 (2020), s. 1-18
  tool life tools wear edge preparation cutting hard coatings
  https://www.mdpi.com/2072-666X/11/2/166
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Cutting edge radius preparation / aut. Peter Pokorný, Boris Pätoprstý, Tomáš Vopát, Jozef Peterka, Marek Vozár, Vladimír Šimna
  Pokorný Peter ; 063200  Pätoprstý Boris ; 063000 Vopát Tomáš ; 063200 Peterka Jozef ; 063200 Vozár Marek ; 063000 Šimna Vladimír ; 063200
  Materials Today: Proceedings . Vol. 22, Part 2. (2nd International conference on Nanomaterials and Biomaterials, ICNB 2018, 10. - 12. 12. 2018, Barcelona, Spain (2020), s. 212-218)
  cutting edge preparation drag finishing cutting edge radius
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319330676
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Using multi-criteria analysis to evaluate the impact of drag-finishing technological parameters on the carbide tool radius / aut. Jozef Peterka, Marek Vozár, Tomáš Vopát, Peter Pokorný, Boris Pätoprstý
  Peterka Jozef ; 063200  Vozár Marek ; 063000 Vopát Tomáš ; 063200 Pokorný Peter ; 063200 Pätoprstý Boris ; 063000
  Materials Today: Proceedings . Vol. 22, Part 2. (2nd International conference on Nanomaterials and Biomaterials, ICNB 2018, 10. - 12. 12. 2018, Barcelona, Spain (2020), s. 205-211)
  carbide tools cutting edge preparation multi-criteria analysis
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785319330664
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv veľkosti mikrogeometrie rezných hrán na sledované veličiny
  Petráš Tomáš ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-OAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151384
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Sledovanie vybraných aspektov pri sústružení ťažkoobrobiteľných materiálov vzhľadom na úpravu rezných hrán nástrojov
  Straka Róbert ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151250
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Vyvažovanie nástrojov
  Michalec Martin ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151244
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh výroby súčiastok pre prototyp rektifikačného zariadenia
  Galko Patrik ; 063000  Vopát Tomáš ; 063200 (škol.)
  2020
  MTF ; Dátum obhajoby : 01.07.2020 ; Študijný odbor : strojárstvo ; Študijný program : I-PPN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151228
  diplomová práca
  kniha

  kniha