Výsledky vyhľadávania

 1. A perspective implementation of renewable energy source on the construction equipment
  Nguyen Tien Minh ; 010270 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 148-153
  wind energy renewable energy construction site
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Ošetrovania betónu - úvod
  Briatka Peter ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270
  Buildustry . Roč. 2, č. 2 (2018), CD-ROM, s. 31-33
  betón voda odparovanie strata zmrašťovanie trhliny concrete vlhkosť water moisture evaporation loss shrinkage cracks
  http://www.briainvenia.sk/images/pdf/sk/Buildustry-2_2018.pdf
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Proposal for efficient use of the green energy on the selected objects of the construction equipment
  Adamuščin Andrej ; 902020  Nguyen Tien Minh ; 010270 Ďubek Marek ; 010270 Jankovichová Eva ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  SGEM 2018. 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. Volume 18. Energy and Clean Technologies : . S. 595-602
  wind energy solar energy construction equipment
  https://sgemworld.at/sgemlib/spip.php?article12243&lang=en
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Návrh využitia vybraného obnoviteľného zdroja energie pre zariadenie staveniska počas realizácii budov.
  Nguyen Tien Minh ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 27.08.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : D-TS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120080
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Haberová Paulína ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=116860
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. The Implementation of Wind Energy Source in the Design of Construction Equipment
  Nguyen Tien Minh ; 010270  Jankovichová Eva ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270 Ďubek Marek ; 010270
  SGEM 2017. 17th international multidisciplinary scientific geoconference. Vol. 17. Nano, Bio and Green - technologies for a sustainable future. Conference proceedings / . S. 701-708
  green energy wind turbine wind turbine
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Wind and solar energy as a part of the design of construction equipment
  Nguyen Tien Minh ; 010270  Ščepka Miroslav ; 010270
  Czech Journal of Civil Engineering . Vol. 3, iss. 2 (2017), online, s. 125-129
  solar energy wind energy renewable energy
  http://www.scientificjournals.eu/magazine/2017/CJCE_2017_02.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 8. The effective use of renewable energy in the design of construction equipment
  Jankovichová Eva ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 447-452
  construction equipment renewable energy sources natural resources
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Bytový dom
  Kollárová Radka ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 19.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124356
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 10. Bytový dom
  Tarabová Zuzana ; 010270  Nguyen Tien Minh ; 010270 (škol.)
  2017
  SVF ; Dátum obhajoby : 20.06.2017 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137977
  bakalárska práca
  kniha

  kniha