Výsledky vyhľadávania

 1. Ľudská prirodzenosť: rozum, vôľa, cit (k 300. výročiu narodenia J.J. Rousseaua)
  Javorská Andrea (ed.)  Chabada Michal (ed.) Gáliková Silvia (ed.) Sucharek Pavol (rec.) Kalaš Andrej (rec.)
  1. vyd.
  Nitra : Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2013 . - 425 s
  ISBN 978-80-558-0460-6
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 2. Sloboda a jej projekcie : Acta Facultatis Philosophicae Univeritatis Prešoviensis 48/2012. Zborník vedeckých príspevkov z jubilejného 10. výročného stretnutia Slovenského filozofického združenia spojeného s medzinárodnou konferenciou konanou v dňoch 18. ? 20. septembra 2011 Prešov
  Sucharek Pavol (ed.)  Szapuová Mariana (rec.) Karul R. (rec.)
  Prešov : Prešovská univerzita, 2012 . - 415 s
  ISBN 978-80-555-0619-7
  zborník
  (1) - článok
  kniha

  kniha