Výsledky vyhľadávania

 1. Main Results of the Slope Deformations Monitoring
  Ondrejka Peter  Wagner Peter Petro Ľubomír Žilka Andrej Balík Dominik Iglárová Ľubica Fraštia Marek ; V140
  Slovak Geological Magazine . Vol. 14, no. 1 (2014), s. 89-114
  landslide creep monitoring methods monitoring of slope movements early warning systems
  http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/doc/SGM/SGM_2014-1_wz.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Monitoring pohybovej aktivity havarijného skalného zosuvu obci Kraľovany
  Šimeková Júlia  Liščák Pavel Ondrejka Peter Fraštia Marek ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Žilka Andrej Kováčik Martin Pauditš Peter Balík Dominik
  Geologické práce . Č. 122, (2013), s. 7-27
  skalný zosuv geodetické merania pohybová aktivita trhlina landslides monitoring monitoring of landslides
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Výsledky monitorovania stability vybratých historických objektov na území SR
  Brček Martin ; V150  Petro Ľubomír Vlčko Ján Šimková Ivana Balík Dominik Žilka Andrej
  Mineralia Slovaca . Vol. 44, No. 4 (2012), s.403-422
  extensometers extenzometer historic objects historické objekty monitoring of subgrade monitoring podložia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok