Výsledky vyhľadávania

 1. Mapping of debris flows by the morphometric analysis of DTM: a case study of the Vrátna dolina Valley, Slovakia
  Fraštia Marek ; 010140  Liščák Pavel Žilka Andrej Pauditš Peter Bobáľ Peter Hronček Stano Sipina Slavomír Ihring Pavol Marčiš Marián ; 010140
  Geografický časopis . Vol. 71, no. 2 (2019), s. 101-120
  airborne laser scanning debris flow morphometric analysis
  https://www.sav.sk/journals/uploads/06271032Frastia%20et%20al..pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 2. Monitoring aktivity zosuvného územia Prievidza-Hradec
  Ondrejka Peter  Bakoň Matúš ; 010130 Papčo Juraj ; 010130 Liščák Pavel Žilka Andrej
  Geotechnika : . Roč. 19, č. 1 (2016), s. 3-12
  monitoring zosuvov meranie náklonu InSAR monitoring of landslides radar interferometry tilt measurement
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Complex geodetic and photogrammetric monitoring of the Kraľovany rock slide
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Liščák Pavel Žilka Andrej
  Journal of Sustainable Mining . Vol. 13, no. 4 (2014), s. 12-16
  rock slide laser and image scanning RPAS photogrammetry
  http://jsm.gig.eu/sites/default/files/articles/en/jsm_140403_full_text.pdf
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 4. Main Results of the Slope Deformations Monitoring
  Ondrejka Peter  Wagner Peter Petro Ľubomír Žilka Andrej Balík Dominik Iglárová Ľubica Fraštia Marek ; V140
  Slovak Geological Magazine . Vol. 14, no. 1 (2014), s. 89-114
  landslide creep monitoring methods monitoring of slope movements early warning systems
  http://www.geology.sk/new/sites/default/files/media/doc/SGM/SGM_2014-1_wz.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Komplexný geodeticko-fotogrametrický monitoring zosuvu Kraľovany
  Fraštia Marek ; V140  Marčiš Marián ; V140 Žilka Andrej
  Technológie priestorového modelovania krajiny a objektov - prístupy a aplikácie : . CD ROM, [11] s.
  deformácie deformation digital close-range photogrammetry digitálna fotogrametria geodetic monitoring geodetický monitoring
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=294019
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Monitoring pohybovej aktivity havarijného skalného zosuvu obci Kraľovany
  Šimeková Júlia  Liščák Pavel Ondrejka Peter Fraštia Marek ; V140 Kopecký Miloslav ; V150 Žilka Andrej Kováčik Martin Pauditš Peter Balík Dominik
  Geologické práce . Č. 122, (2013), s. 7-27
  skalný zosuv geodetické merania pohybová aktivita trhlina landslides monitoring monitoring of landslides
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Výsledky monitorovania stability vybratých historických objektov na území SR
  Brček Martin ; V150  Petro Ľubomír Vlčko Ján Šimková Ivana Balík Dominik Žilka Andrej
  Mineralia Slovaca . Vol. 44, No. 4 (2012), s.403-422
  extensometers extenzometer historic objects historické objekty monitoring of subgrade monitoring podložia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok