Výsledky vyhľadávania

 1. Princípy optimálnej antisklerotickej výživy / aut. Igo Kajaba, Manon Genčíková, Ladislav Staruch, Eva Hybenová, Vladimír Bencko, Ján Ševčík, Petr Šíma, Bohumil Turek
  Kajaba Igo  Genčíková Manon Staruch Ladislav ; 040250 Hybenová Eva ; 040270 Bencko Vladimír Ševčík Ján Šíma Petr Turek Bohumil
  Hygiena . Roč. 64, č. 1 (2019), s. 10-15
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Additives and contaminants in foodstuffs 2019 : Zborník vedeckých prác / ed. Ladislav Staruch ; ed. Stanislav Sekretár ; rec. Ján Šajbidor, Petr Pipek, Igo Kajaba
  Staruch Ladislav ; 040250 (ed.)  Sekretár Stanislav ; 040250 (ed.) Šajbidor Ján ; 044000 (rec.) Pipek Petr (rec.) Kajaba Igo (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava, Slovenská chemická knižnica, FCHPT STU 2019 . - 265 s.
  ISBN 978-80-8208-010-3
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (15) - článok
  kniha

  kniha

 3. Omyly v histórii cholesterolu - skutočne je iba nebezpečný? / aut. Igo Kajaba, Henrieta Seidenberg, Jana Jurkovičová, Ľudmila Ševčíková, Jana Babjaková, Eva Hybenová, Ladislav Staruch
  Kajaba Igo  Seidenberg Henrieta Jurkovičová Jana Ševčíková Ľudmila Babjaková Jana Hybenová Eva ; 040270 Staruch Ladislav ; 040250
  Životné podmienky a zdravie : . S. 78-87
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. História nestorov a nasledovných tvorcov konferencií o výžive a cudzorodých látkach v potravinách na Slovensku / aut. Igo Kajaba, Ladislav Staruch, Eva Hybenová, Ján Uhnák
  Kajaba Igo  Staruch Ladislav ; 040250 Hybenová Eva ; 040270 Uhnák Ján
  Additives and contaminants in foodstuffs 2019 : . S. 6-24
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Súvislosť črevného mikrobiómu s výživou, metabolickými a gastroenterologickými chorobami s bariatricko-metabolickými operáciama / aut. Igo Kajaba, Henrieta Seidenberg, T Hlavatý, I Šturdík, Eva Hybenová, Ladislav Staruch, P Blažíček
  Kajaba Igo  Seidenberg Henrieta Hlavatý T. Šturdík I. Hybenová Eva ; 040270 Staruch Ladislav ; 040250 Blažíček P.
  1. Kongres Slovenskej obezitologickej asociácie a 17. Slovenské obezitologické dni s medzinárodnou účasťou : . S. 57-58
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Longitudinálny vývoj prevalencie obezity v populácii Slovenska / aut. Igo Kajaba, Henrieta Seidenberg, Ladislav Staruch, Eva Hybenová
  Kajaba Igo  Seidenberg Henrieta Staruch Ladislav ; 040250 Hybenová Eva ; 040270
  Zborník z vedeckej konferencie XXXV. Zoborský deň a XVI. Bitterov osteologický deň 2018 s medzinárodnou účasťou pri príležitosti 70 rokov činnosti Špecializovanej nemocnice sv. Svorada Zobor, n.o. / . S. 99-117
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Aterogénna dyslipoproteinémia - možnosti jej nefarmakologickej korekcie / aut. Igo Kajaba, Jana Jurkovičová, Ladislav Staruch, Eva Hybenová, Ľudmila Ševčíková, Jana Babjaková
  Kajaba Igo  Jurkovičová Jana Ševčíková Ľudmila Babjaková Jana Staruch Ladislav ; 040250 Hybenová Eva ; 040270
  Životné podmienky a zdravie : . S. 45-53
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 8. Princípy optimálnej antisklerotickej výživy / aut. Igo Kajaba, M Genčíková, Ladislav Staruch, Eva Hybenová, J Ševčík, Vladimír Benko, Petr Šíma, Bohumil Turek
  Kajaba Igo  Genčíková M. Staruch Ladislav ; 040250 Hybenová Eva ; 040270 Ševčík J. Bencko Vladimír Šíma Petr Turek Bohumil
  Výživa a zdraví 2018, Budoucnost výživy člověka, 18.-20.9.2018, Teplice : . CD-ROM, S. 12-17
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Význam nutričných faktorov u celiakie / aut. Igo Kajaba, Ladislav Staruch, Eva Hybenová
  Kajaba Igo  Staruch Ladislav ; 040250 Hybenová Eva ; 040270
  Celiakia a potraviny : . S. 1
  iný typ
  GII - Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
  článok

  článok

 10. Možnosti zvýšenia biologickej hodnoty mäsových výrobkov ušľachtilou kultúrou probiotických baktérií / aut. Ladislav Staruch, Igo Kajaba, Zuzana Sirotná
  Staruch Ladislav ; 040250  Kajaba Igo Sirotná Zuzana
  Lekársky obzor . Roč. 66, č. 2 (2017), s. 66-71
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok