Výsledky vyhľadávania

 1. Chemical and Microbial Analysis of Water / aut. Igor Bodík, Barbora Kaliňáková, Lucia Ivanová, Stanislava Kecskésová, Juraj Kecskés, Juan José Chávez Fuentes, Petra Szabová
  Bodík Igor ; 046290  Kaliňáková Barbora ; 043000 Ivanová Lucia ; 046290 Kecskésová Stanislava ; 046290 Kecskés Juraj ; 046290 Chávez Fuentes Juan José Szabová Petra ; 046290
  1. vyd.
  Bratislava Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave 2018 . - 101 s.
  ISBN 978-9936-622-02-9
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Toxicity assessment of raw and ozonated benzothiazole synthetic wastewater / aut. Juraj Kecskés, Ján Derco
  Kecskés Juraj  Derco Ján ; 046290
  Chemical Papers / . Vol. 72, iss. 12 (2018), s. 3069-3075
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. Odstraňovanie špecifických syntetických látok procesmi s využitím ozónu
  Kecskés Juraj ; 046290  Derco Ján ; 046290 (škol.)
  2018
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 20.08.2018 ; Študijný odbor : 5.2.23. chémia a technológia životného prostredia ; Študijný program : D-CHZPR

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=119977
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 4. Vplyv teploty na ozonizáciu látky benztiazol / aut. Juraj Kecskés, Ján Derco, Katarína Kotúčová
  Kecskés Juraj ; 046290  Derco Ján ; 046290 Kotúčová Katarína
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 327-331
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Biodegradability of benzothiazole ozonation products / aut. Juraj Kecskés, Ján Derco
  Kecskés Juraj ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Proceedings of the 44th International Conference of SSCHE, Demänovská dolina, May 22-26, 2017 . USB kľúč, s. 614-620
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 6. Biodegradability of benzothiazole ozonation products / aut. Juraj Kecskés, Ján Derco
  Kecskés Juraj ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Proceedings of the 15th International Conference on Environmental Science and Technology, CEST 2017, Rhodes, Greece 31 August - 2 September 2017 . S. [5]
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 7. Odstraňovanie vybraných pesticídov reakciami s využitím ozónu / aut. Martin Šimkovič, Ján Derco, Barbora Urminská, Juraj Kecskés
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 Urminská Barbora ; 046290 Kecskés Juraj ; 046290
  Odpadové vody 2016 : . s. 93-98
  nanoželezo organochlórované uhľovodíky nZVI perzistentné látky prioritné látky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Investigation of combined adsorption / ozonation process for removal of benzothiazoles / aut. Ján Derco, Michal Melicher, Jozef Dudáš, Juraj Kecskés
  Derco Ján ; 046290  Melicher Michal Dudáš Jozef ; 046230 Kecskés Juraj ; 046290
  Occupational Medicine & Health Affairs . Vol. 4, iss. 5 : Proceedings of International Conference on Environmental Health & Safety, October 24-25, 2016, Valencia, Spain (2016), s. 27
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Laboratórium odboru II - environmentálne technológie / aut. Igor Bodík, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Tomáš Mackuľak, Josef Prousek, Ivana Balážová Pijáková, Milota Fáberová, Lukáš Hrdlička, Lucia Ivanová, Zuzana Imreová, Juraj Kecskés, Anna Luptáková, Mária Valičková
  Bodík Igor ; 046290  Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Hrdlička Lukáš ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Imreová Zuzana Kecskés Juraj ; 046290 Luptáková Anna ; 046290 Valičková Mária Samešová Dagmar (rec.) Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU 2016 . - 272 s.
  ISBN 978-80-89597-47-5
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 10. Biologická rozložiteľnosť produktov ozonizácie benzotiazolu aut. Juraj Kecskés, Ján Derco
  Kecskés Juraj ; 046290  Derco Ján ; 046290
  Zborník príspevkov zo 6.ročníka vedeckej konferencie Priemyselné emisie 2016 : . S. 48-53
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok