Výsledky vyhľadávania

 1. Effect of the doping of PC61BM electron transport layer with carbon nanodots on the performance of inverted planar MAPbI3 perovskite solar cells / aut. Riyas Subair, Diego Di Girolamoc, Michal Bodik, Vojtech Nádaždy, Bo Li, Peter Nádaždy, Zoran Markovič, Monika Benkovičová, Juraj Chlpík, Mario Kotlar, Yurily Halahovets, Peter Siffalovic, Matej Jergel, Jianjun Tiane, Francesca Brunetti, Eva Majková
  Subair Riyas  Girolamoc Diego Di Bodik Michal Nádaždy Vojtech Li Bo Nádaždy Peter Markovič Zoran Benkovičová Monika Chlpík Juraj ; 036000 Kotlár Mário ; 902640 Halahovets Yurily Šiffalovič Peter Jergel Matej Tiane Jianjun Brunetti Francesca Majková Eva
  Solar Energy : . Vol. 189, (2019), s. 426-434
  Inverted planar perovskite solar cell Electron transport layer doping Carbon nanodots Interface engineering Stability improvement Energy-resolved impedance spectroscopy
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038092X19307595
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Tailoring the interparticle distance in Langmuir nanoparticle films / aut. Monika Benkovičová, Ana Holos, Peter Nádaždy, Yurily Halahovets, Mário Kotlár, Jozef Kollár, Peter Šiffalovič, Matej Jergel, Eva Majková, Jaroslav Mosnáček, Ján Ivančo
  Benkovičová Monika  Holos Ana Nádaždy Peter Halahovets Yurily Kotlár Mário ; 902640 Kollár Jozef Šiffalovič Peter Jergel Matej Majková Eva Mosnáček Jaroslav Ivančo Ján
  Physical Chemistry Chemical Physics . Vol. 21, iss. 18 (2019), s. 9553-9563
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 3. On the formation of hydrophobic carbon quantum dots Langmuir films and their transfer onto solid substrates / aut. Michal Bodik, Peter Šiffalovič, Peter Nádaždy, Monika Benkovičová, Zoran Markovič, Juraj Chlpík, Július Cirák, Mário Kotlár, M Micušík, Matej Jergel, Eva Majková
  Bodik Michal  Šiffalovič Peter Nádaždy Peter Benkovičová Monika Markovič Zoran Chlpík Juraj ; 036000 Cirák Július ; 036000 Kotlár Mário ; 902640 Micušík M. Jergel Matej Majková Eva
  Diamond and Related Materials : . Vol. 83, (2018), s. 170-176
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925963517306982
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 4. Príprava a vlastnosti kovových nanočastíc : dát. obhaj. 24.8.2015, č. ved. odb. 5-2-48
  Benkovičová Monika ; E060  Majková Eva (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2015
  FEI ; Dátum obhajoby : 24.08.2015 ; Študijný odbor : 5.2.48. fyzikálne inžinierstvo ; Študijný program : D-FI . - 86 s., AUTOREF. 2015, 26 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=83516
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha

 5. Different plasmonic light trapping mechanisms in P3HT:PCBM organic solar cells with incorporated nanoparticles / aut. Andrej Vojtko, Monika Benkovičová, Vojtech Nádaždy, Michal Kaiser, Ján Ivančo, Matej Jergel, Peter Šiffalovič, Eva Majková
  Vojtko Andrej  Benkovičová Monika Nádaždy Vojtech Kaiser Michal ; 036000 Ivančo Ján Jergel Matej Šiffalovič Peter Majková Eva
  APCOM 2015 : . S. 342-345
  http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/apcom15/proceedings/pdf/342_vojtko.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Towards organic solar cells without the hole transporting layer on the plasmon-enhanced ITO electrode / aut. Andrej Vojtko, Matej Jergel, Vojtech Nádaždy, Peter Šiffalovič, Michal Kaiser, Yurily Halahovets, Monika Benkovičová, Ján Ivančo, Eva Majková, Markus O. A Erola, Sari Suvanto, Tuula T Pakkanen
  Vojtko Andrej  Jergel Matej Nádaždy Vojtech Šiffalovič Peter Kaiser Michal ; 036000 Halahovets Yurily Benkovičová Monika Ivančo Ján Majková Eva Erola Markus O. A. Suvanto Sari Pakkanen Tuula T.
  Physica Status Solidi (A)-Applications and Materials Science . Vol. 212, No. 4 (2015), s. 867-876
  heterojunctions indium tin oxide morphology organic photovoltaics UV/ozone treatment work function
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssa.201431828/pdf
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 7. Synthesis of gold nanorods with different aspect ratio for organic photovoltaics / aut. Monika Benkovičová, Mário Kotlár, Andrej Vojtko, M Jergel, Peter Šiffalovič, K Végsö, Štefan Luby, Eva Majková
  Benkovičová Monika ; 033000  Kotlár Mário ; 902640 Vojtko Andrej Jergel M. Šiffalovič Peter Végsö K. Luby Štefan Majková Eva
  APCOM 2015 : . S. 230-233
  http://kf.elf.stuba.sk/~apcom/apcom15/proceedings/pdf/230_benkovicova.pdf
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Preparation of metallic nanorods for plasmonic applications by chemical way
  Benkovičová Monika  Kotlár Mário ; E030 Jergel M. Šiffalovič Peter Vojtko Andrej Végsö K. Luby Štefan Majková Eva
  APCOM 2014. Applied Physics of Condensed Matter : . s. 210-213
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Preparation of sterically stabilized gold nanoparticles for plasmonic applications / aut. Monika Benkovičová, Karol Vegsoe, Peter Šiffalovič, Matej Jergel, Eva Majková, Stefan Luby, Alexander Šatka
  Benkovičová Monika  Vegsoe Karol Šiffalovič Peter Jergel Matej Majková Eva Luby Stefan Šatka Alexander ; 033000
  Chemical Papers . Vol. 67, Iss. 9 (2013), s. 1225-1230
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok