Výsledky vyhľadávania

 1. Meshless formulations for solution of boundary value problems in continuum mechanics
  Sátor Ladislav ; 01  Sládek Vladimír (škol.)
  2015
  SVF ; Dátum obhajoby : 24.08.2015 ; Študijný odbor : 5.1.7. aplikovaná mechanika ; Študijný program : D-APLME4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93985
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Analýza ohybu dosiek s poréznou mikroštruktúrou
  Musil Bruno ; J  Sládek Vladimír (škol.)
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Dátum obhajoby : 20.06.2014 ; Študijný program : 49
  aplikovaná mechanika Applied Mechanics FEM crack pore trhlina pór MKP
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95027
  diplomová práca
  kniha

  kniha