Výsledky vyhľadávania

 1. Indoor Environmental Quality Evaluation in a Nearly Zero Energy Building with Heat Recovery System
  Sánka Imrich ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  Juniorstav 2020 : . USB kľúč, s. 883-893
  nearly zero energy building indoor air quality indoor environmental quality
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Energetické hodnotenie obnoveného rodinného domu
  Predajnianska Anna ; 010290  Sánka Imrich ; 010290
  Facility management 2020. Covid-19 a bezpečné prostredie budov : . USB kľúč, s. 109-112
  energetické hodnotenie spotreba energie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Kvalita vnútorného prostredia v budove s takmer nulovou potrebou energie
  Sánka Imrich ; 010290  Schoberer Thomas Stutterecker Werner Petráš Dušan ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, č. 2 (2019), s. 52-55
  moderná budova inteligentný vetrací systém mechanické vetranie nútené vetranie rekuperácia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Environmentálne hodnotenie kvality vnútorného prostredia v kancelárskych priestoroch
  Sánka Imrich ; 010290  Kubica Matej ; 010290
  TZB Haustechnik : . Roč. 27, č. 2 (2019), s. 46-50
  vnútorné prostredie kvalita vzduchu tesnosť budovy
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Indoor environmental quality in a nearly zero energy building during winter season
  Sánka Imrich ; 010290  Stutterecker Werner Schoberer Thomas Petráš Dušan ; 010290
  EXPRES 2019 : . CD ROM, s. 111-115
  indoor air quality nearly zero energy building indoor environmental quality
  článok zo zborníka
  AFA - Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Indoor environmental quality evaluation in NZEB
  Sánka Imrich ; 010290  Schoberer Thomas Stutterecker Werner Petráš Dušan ; 010290
  CLIMA 2019 : . online, [5] s., art. no. 02054
  indoor environmental quality carbon dioxide concentration air exchange rate nearly zero energy buildings mechanical ventilation
  https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/37/e3sconf_clima2019_02054.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Indoor Air Quality and Energy Audit and in an Apartment Building in Slovakia
  Sánka Imrich ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018) : . [7] s., art. no. 062022
  energy audit energy efficiency energy renovation indoor air quality
  https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/471/6/062022
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Energy retrofitting of a single-family house
  Sánka Imrich ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  CLIMA 2019 : . online, [5] s., art. no. 03009
  energy retrofitting primary energy need energy consumption
  https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/37/e3sconf_clima2019_03009.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Energy conservation by retrofitting of dwellings
  Sánka Imrich ; 010290  Petráš Dušan ; 010290
  CLIMA 2019 : . online, [5] s., art. no. 03010
  energy retrofitting energy conservation indoor environment quality degradation energy efficiency
  https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2019/37/e3sconf_clima2019_03010.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Vplyv zateplenia na energetickú hospodárnosť a kvalitu vnútorného prostredia bytových domov - prípadová štúdia
  Sánka Imrich ; 010290 
  Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou : . CD-ROM, s. 97-104
  energetická bilancia kvalita vnútorného vzduchu tepelná ochrana budov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok