Výsledky vyhľadávania

 1. Detekcia zmien hydrometeorologických časových radov na Slovensku v podmienkach klimatickej zmeny
  Ďurigová Mária ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 14.08.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : D-VHI4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138931
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 2. Detection of changes in hydrological time series during recent decades
  Ďurigová Mária ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Poórová Jana
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 28, no. 2 (2020), s. 56-62
  trend analysis discharge change-point
  https://content.sciendo.com/view/journals/sjce/28/2/article-p56.xml
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 3. The detection of changes in the upper Váh river basin according to a decadal analysis
  Ďurigová Mária ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 21, č. 1 (2020), online, s. 39-47
  analysis of decades Váh river basin climate change
  http://147.213.100.3/ah_articles/2020_21_1_Durigova_39.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 4. Identification of changes in floods in Alpine-Carpathian European transect in the period of 1961-2010
  Marková Romana ; 010160  Kohnová Silvia ; 010160 Ďurigová Mária ; 010160 Parajka Juraj
  Geophysical Research Abstracts. Volume 21/2019 : . online, [1] s.
  floods trend tests circular statistics
  https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2019/EGU2019-7922.pdf
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 5. Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods
  Ďurigová Mária ; 010160  Ballová Dominika ; 010220 Hlavčová Kamila ; 010160
  Proceedings of 3rd International Electronic Conference on Water Sciences (ECWS-3) : . online, [7] s., ID 05824
  monthly discharges hydrological exploratory methods change-point
  https://www.mdpi.com/2504-3900/7/1/18
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Detekcia bodov zlomu v priemerných mesačných prietokoch na Slovensku
  Ďurigová Mária ; 010160 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 491-496
  detekcia zmien body zlomu priemerné mesačné prietoky
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. The detection of changes in mean monthly discharges in Slovakia
  Ďurigová Mária ; 010160  Ballová Dominika ; 010220
  HydroCarpath 2019. Catchment Processes in Regional Hydrology: Coupling Field Experiments and Data Assimilation into Process Understanding and Modeling in Carpathian Basins : . S. 23
  runoff regime detection of changes Pettit´s test
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. Analýza zmien priemerných mesačných prietokov na Slovensku v posledných desaťročiach
  Ďurigová Mária ; 010160  Hlavčová Kamila ; 010160 Komorníková Magda ; 010220 Kalická Jana ; 010220 Ballová Dominika ; 010220 Bacigál Tomáš ; 010220
  Acta hydrologica Slovaca . Roč. 20, č. 1 (2019), online, s. 10-21
  štatistické metódy priemerné mesačné prietoky trendová analýza AR-ARCH model
  http://147.213.100.3/ah_articles/2019_20_1_Durigova_10.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  (1) - článok
  článok

  článok

 9. Analyses of Monthly Discharges in Slovakia Using Hydrological Exploratory Methods and Statistical Methods
  Ďurigová Mária ; 010160  Ballová Dominika ; 010220 Hlavčová Kamila ; 010160
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 27, no. 2 (2019), s. 36-43
  monthly discharges hydrological exploratory methods change-point
  https://doi.org/10.2478/sjce-2019-0014
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 10. Changes in time series of runoff in Slovakia in recent decades
  Ďurigová Mária ; 010160  Ballová Dominika ; 010220
  HydroCarpath 2018. Catchment Processes in Regional Hydrology: Field Experiments and Modelling in Carpathians Basins : . S. 27
  analýza časových radov časové zmeny hydrológia
  článok zo zborníka
  AFK - Postery zo zahraničných konferencií
  článok

  článok