Výsledky vyhľadávania

 1. Analytická chémia / aut. Ján Labuda, Ivan Špánik, Pavol Tarapčík, Svetlana Hrouzková, Viktor Vrábel, Eva Benická, Katarína Hroboňová, Jana Sádecká, Ernest Beinrohr, Tibor Liptaj ; rec. Milan Hutta, Yaroslav Bazel, Peter Tomčík
  Labuda Ján ; 041000  Špánik Ivan ; 041000 Tarapčík Pavol ; 041180 Hrouzková Svetlana ; 041000 Vrábel Viktor Benická Eva ; 041000 Hroboňová Katarína ; 041000 Sádecká Jana ; 041000 Beinrohr Ernest ; 041000 Liptaj Tibor ; 040630 Hutta Milan (rec.) Bazel Yaroslav (rec.) Tomčík Peter (rec.)
  Bratislava, SCHK, FCHPT STU, 2019, . - 682 s
  ISBN 978-80-8208-012-7
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 2. Structural characterization and crystal packing of the isoquinoline derivative / aut. Viktor Vrábel, Ľubomír Švorc, Július Sivý, Štefan Marchalín, Peter Šafař
  Vrábel Viktor ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 Sivý Július ; 020080 Marchalín Štefan ; 048140 Šafař Peter ; 048140
  European Journal of Chemistry . Vol. 9, iss. 3 (2018), s. 189-193
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 3. Biological activity, structural characterization and crystal packing of chromane-carboxylate derivatives / aut. Viktor Vrábel, Július Sivý, Ján Světlík, Štefan Marchalín, Peter Šafař
  Vrábel Viktor ; 041000  Sivý Július ; 020080 Světlík Ján Marchalín Štefan ; 048140 Šafař Peter ; 048140
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 11, no. 1 (2018), s. 1-5
  článok zo zborníka
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 4. Biological activity, structural characterization and crystal packing of the indolizine derivatives / aut. Viktor Vrábel, Július Sivý, Peter Šafař, Štefan Marchalín
  Vrábel Viktor ; 041000  Sivý Július ; 020080 Šafař Peter ; 048140 Marchalín Štefan ; 048140
  ChemZi : . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 146-147
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. Crystal and electronic structure, N— H∙ ∙ ∙H and C—H∙ ∙ ∙O interactions in novel spiro-[chroman-chromene]-carboxylate / aut. Viktor Vrábel, Július Sivý, Ľubomír Švorc, Ján Světlík, Peter Šafař
  Vrábel Viktor ; 041000  Sivý Július ; 020080 Švorc Ľubomír ; 041000 Světlík Ján Šafař Peter ; 048140
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 10, no. 1 (2017), s. 74-78
  Carboxylates Crystal structure spiro chroman-chromene hydrogen bonding
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Crystal, molecular and electronic properties of 3-acetyl-1-(3,5-dimethylphenyl) thiourea / aut. Július Sivý, Viktor Vrábel, Marián Králik, Thimme B Gowda
  Sivý Július ; 020080  Vrábel Viktor ; 041000 Králik Marián ; 020070 Gowda Thimme D.
  Aplimat 2017 : . S. 1421-1426, CD ROM
  Crystal structure Thiourea
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Crystallographic characterization of a novel spiro-[chroman-chromene]-carboxylate / aut. Viktor Vrábel, Július Sivý, Ľubomír Švorc, Ján Světlík, Štefan Marchalín
  Vrábel Viktor ; 041000  Sivý Július ; 020080 Švorc Ľubomír ; 041000 Světlík Ján Marchalín Štefan ; 048140
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 10, no. 2 (2017), s. 170-174
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 8. Kryštálová, elektrónová štruktúra a charakterizácia niektorých derivátov chinolizidínu
  Sekerková Lucia ; 041000  Vrábel Viktor ; 041000 (škol.)
  2016
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 06.06.2016 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131843
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Crystal and molecular structure of (9aS, 10S)-10-hydroxy-4,7,8,9,9a,10-hexahydro-thieno[2, 3b]quinolizin-6-one / aut. Viktor Vrábel, Ľubomír Švorc, Július Sivý, Peter Šafař
  Vrábel Viktor ; 041000  Švorc Ľubomír ; 041000 Sivý Július ; 020080 Šafař Peter ; 048140
  Zborník abstraktov zo XIV. medzinárodnej konferencie "Súčasný stav a perspektívy analytickej chémie v praxi" ACP 2016, Bratislava, 3.-6.5.2016 . USB kľúč, s. 190-191
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 10. Use of chiral-pool approach into epi-thieno analogues of the scarce bioactive phenanthroquinolizidine alkaloids / aut. Peter Safar, Stefan Marchalin, Nadezda Pronayova, Viktor Vrabel, Ata Martin Lawson, Mohamed Othman, Adam Daich
  Šafař Peter ; 048140  Marchalín Štefan ; 048140 Prónayová Nadežda ; 040630 Vrábel Viktor ; 041000 Lawson Ata Martin Othman M. A. Daich Adam
  OXFORD PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD 2016
  Tetrahedron : . Vol. 72, iss. 23 (2016), s. 3221-3231
  ISSN 0040-4020
  reduction quinolizidines diastereomers Alkaloids
  PYROGLUTAMIC ACID * THIOPHENE RING * DERIVATIVES * REARRANGEMENT * CYCLIZATION * COMPOUND
  http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=Alerting&SrcApp=Alerting&DestApp=WOS&DestLinkType=FullRecord&UT=WOS:000376799800011
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  nerozpoznaný

  nerozpoznaný