Výsledky vyhľadávania

 1. Analýza nebezpečenstva vzniku požiaru vo výrobnom závode
  Haburajová Štefánia ; 065000  Balog Karol ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138871
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Požiarne nebezpečenstvo materiálov s tendenciou šíriť požiar tlením
  Kozák Tomáš ; 065000  Balog Karol ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143531
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Návrh a zriadenie dočasného kontrolovaného pásma na opravu rozvádzacích kolies hlavných cirkulačných čerpadiel
  Prítrský Martin ; 065000  Balog Karol ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146852
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Bezpečnosť zariadení detských ihrísk
  Mrázik Tibor ; 065000  Balog Karol ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144139
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Posúdenie nápravných technologických opatrení z hľadiska zvýšenia bezpečnosti pracovného a výrobného prostredia práškovej lakovne
  Mĺkvy René ; 065000  Balog Karol ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144138
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Human performance tools used as incident prevention applied to a construction phase of a nuclear power plant Mochovce / aut. Marek Rolinec, Karol Balog
  Rolinec Marek ; 065000  Balog Karol ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 87-96
  Construction safety human reliability human behaviour effective safety communication
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_10_2019_Rolinec.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Zapojenie ovládania na aktiváciu a časovanie zapálenia pyrotechnického palníka : prihláška úžitkového vzoru č. 208-2018, dátum podania prihlášky: 22.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPVSR č. 06/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8620, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 05.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Milan Marônek, Štefan Václav, Karol Balog, Jozef Bárta
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Marônek Milan ; 063100 Václav Štefan ; 063600 Balog Karol ; 065000 Bárta Jozef ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/208-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 8. Nástroje na prevenciu ľudských chýb použiteľné pri rizikových činnostiach / aut. Marek Rolinec, Karol Balog
  Rolinec Marek ; 065000  Balog Karol ; 065000
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce 2019 : . S. 1-8
  nástroje ľudského správania rizikové činnosti bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 9. Analýza bezpečnosti prevádzky na trati ŽSR z hľadiska vyskytujúcich sa nehôd
  Botka Maroš ; 065000  Balog Karol ; 065200 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139704
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Zariadenie na 3D tlač v inertnom prostredí s nastaviteľnými parametrami : prihláška úžitkového vzoru č. 54-2018, dátum podania prihlášky: 6.4.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 1.10.2018, Vestník ÚPV SR č. 10/2018, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8381, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 1.3.2019 / aut. Jozef Martinka, Tomáš Štefko, Peter Rantuch, Karol Balog, Štefan Václav
  Martinka Jozef ; 065300  Štefko Tomáš ; 065000 Rantuch Peter ; 065000 Balog Karol ; 065200 Václav Štefan ; 063600
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 5 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/54-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha