Výsledky vyhľadávania

 1. Structure of aminobenzoselenodiazoles / aut. Ján Lokaj, Ján Moncoľ, Viktor Milata
  Lokaj Ján ; 042110  Moncoľ Ján ; 042190 Milata Viktor ; 048140
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 184-185
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 2. Neočakávaný vznik pyrazoloazepínov z 5-aminopyrazolov pri Clauson-kaasovej reakcii / aut. Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Michal Šoral, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Šoral Michal ; 040630 Milata Viktor ; 048140
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 128-128
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 3. 150 rokov od objavu periodického zákona / aut. Viktor Milata
  Milata Viktor ; 048140 
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 109-109
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 4. Nové halogénsubstituované benzoditiofénové heterocykly ako foto- / elektroaktívne materiály / aut. Branislav Pavilek, Daniel Végh, Júlia Kožíšková, Viktor Milata
  Pavilek Branislav ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Kožíšková Júlia ; 045210 Milata Viktor ; 048140
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 191-191
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 5. História sklárskeho priemyslu na Slovensku / aut. Ľudovít Hallon, Štefan Škultéty, Michal Uher, Viktor Milata, Miroslav Sabol
  Hallon Ľudovít  Škultéty Štefan Uher Michal Milata Viktor ; 048140 Sabol Miroslav
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 111-111
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 6. Formation of Pyrazoloazepines from 5-Aminopyrazoles as Products in the Paal-Knorr Synthesis / aut. Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Michal Šoral, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Šoral Michal ; 040630 Milata Viktor ; 048140
  Applied Natural Sciences 2019. ANS 2019 : . S. 105-105
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 7. Synthesis of New Pentafluorophenyl-N,N-Diphenylamide Derivatives as Potential Biologically Active Compounds and Novel Opto-electronic Materials / aut. Daniel Végh, Enikő Oroszlányová, Dušan Bortňák, Viktor Milata
  Végh Daniel ; 048140  Oroszlányová Enikő ; 040000 Bortňák Dušan ; 048140 Milata Viktor ; 048140
  62 zjazd naukowy PTChem : . S. 28-28
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 8. On the formation of uncommon pyrazoloazepines from 5-aminopyrazoles as by-products in the Clauson-Kaas reaction / aut. Dušan Bortňák, Daniel Végh, Jakub Šofranko, Michal Šoral, Viktor Milata
  Bortňák Dušan ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Šofranko Jakub ; 048140 Šoral Michal ; 040630 Milata Viktor ; 048140
  62 zjazd naukowy PTChem : . S. 44-44
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. New bromine-substituted benzodithiophene heterocycles as photo/electroactive materials and potentially biologically active compounds / aut. Branislav Pavilek, Daniel Végh, Júlia Kožíšková, Viktor Milata
  Pavilek Branislav ; 048140  Végh Daniel ; 048140 Kožíšková Júlia ; 045210 Milata Viktor ; 048140
  62 zjazd naukowy PTChem : . S. 20-20
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 10. Synthesis of new perfluorophenyl substituted pi-conjugated heterocyclic compounds as potential novel opto-electronic and biologically active materials / aut. Daniel Végh, Jakub Šofranko, Dušan Bortňák, Viktor Milata
  Végh Daniel ; 048140  Šofranko Jakub ; 048140 Bortňák Dušan ; 048140 Milata Viktor ; 048140
  ChemZi : Zborník abstraktov, 71. zjazd chemikov, 9.-13.9.2019, Smokovec . Roč. 15, č. 1 (2019), s. 196-197
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok