Výsledky vyhľadávania

 1. Príprava bionanočastíc z rastlinných matríc
  Tlčíková Marcela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 13.07.2020 ; Študijný odbor : biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139882
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Bakteriálna zmesná kultúra ako efektívny nástroj na biodegradáciu polychlórovaných bifenylov (PCB) v kontaminovanom sedimente
  Prokopová Dominika ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143113
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Remediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): kombinácia sorpcie na aktívne uhlie a bakteriálnej degradácie
  Kozáková Mariana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125719
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Príprava a použitie rastlinných bionanočastíc železa pre remediáciu polychlórovaných bifenylov
  Majčinová Michaela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135792
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov nanočasticami (nZVI) a ich vplyv na bakteriálne bunky
  Batunová Petra ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : B-BIOPOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=125811
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. Integrované biologické a fyzikálno-chemické remediačné prístupy
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : D-BIOT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=127852
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 7. Vplyv biosurfaktantov na bakteriálnu bunku a na biodegradáciu hydrofóbnych znečisťujúcich látok
  Domšicová Michaela ; 044000  Dercová Katarína ; 044000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.25. biotechnológie ; Študijný program : I-BIOTE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143161
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Integrácia bioremedácie a nanoremedácie na dekontamináciu polychlórovaných bifenolov / aut. Katarína Dercová, Hana Horváthová
  Dercová Katarína ; 044000  Horváthová Hana ; 044000
  Znečistené územia 2019 : . S. 116-119
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 9. Bioremediation vs. Nanoremediation: Degradation of Polychlorinated Biphenyls (PCBS) Using Integrated Remediation Approaches / aut. Hana Horváthová, Katarína Lászlová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Lászlová Katarína ; 044000 Dercová Katarína ; 044000
  Water Air and Soil Pollution . Vol. 230, iss. 8 (2019), s. 204 [11 s.]
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Nanobioremediácia polychlórovaných bifenylov (PCB): biodegradačný potenciál bakteriálnej zmesnej kultúry / aut. Hana Horváthová, Katarína Dercová
  Horváthová Hana ; 044000  Dercová Katarína ; 044000
  Znečistené územia 2019 : . S. 142-143
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok